Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsgeschillen vormen een belangrijk deel van onze dagelijkse praktijk. Die betreffen vrijwel alle aspecten van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG en de nieuwe Richtlijnen 2014, de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012, het ARW 2016, het ARN 2016, en de Gids Proportionaliteit.

Wij analyseren de grote hoeveelheid rechtspraak die over deze regelingen verschijnt voortdurend, zodat wij steeds een goed overzicht hebben van de stand van het recht op dit gebied.

Wij adviseren over onderwerpen die van belang zijn voor het doen van een geldige inschrijving, zoals strategisch inschrijven, inschrijven met gelijkwaardige producten, een beroep op bekwaamheden van derden of in combinatie.

Ons werk bestaat op dit rechtsgebied echter voor het grootste deel uit het voeren van aanbestedings kort gedingen, en tegenwoordig het voorleggen van zaken aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Veelvoorkomende onderwerpen zijn daarbij: geldigheid, niet besteksconform inschrijven, voldoen aan selectiecriteria of geschiktheidseisen zoals certificaten, ervaringseisen, omzeteisen, de model K-verklaring, uitleg van gunningcriteria, onderhandelingen na gunning, wezenlijke wijzigingen, Best Value Procurement en het al dan niet bestaan van het recht over te gaan tot heraanbesteding.

Voorafgaand aan een kort geding bespreken wij of de zaak in onze ogen reële kansen heeft. Gelet op de zeer terughoudende toetsing door voorzieningenrechters gebeurt het daarom regelmatig dat wij een cliënt adviseren van een procedure af te zien.