Aansprakelijkheidsbeperking

Aansprakelijkheidsbeperking

Rozemond advocaten is een maatschap. Opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd door de maatschap onder toepasselijkheid van Nederlands recht.

De gezamenlijke aansprakelijkheid van de maatschap en haar leden is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap.