Gerjan Lantink

Gerjan Lantink

Gerjan Lantink (1963) studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij bij het Instituut voor Bouwrecht alvorens hij in 1993 als advocaat bij Rozemond begon. Hij houdt zich behalve met privaatrechtelijke bouwzaken bezig met architectenrecht en verzekeringsrecht.

Registraties:

    Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur. Gerjan Lantink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

    • Bouwrecht

    Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.