Architecten – Raadgevend Ingenieurs

Architecten hebben traditioneel een ontwerpende, adviserende of directievoerende taak in het bouwproces. Zij worden echter in toenemende mate betrokken in samenwerkingsverbanden en contracteren steeds vaker andere adviseurs zoals constructeurs, W- en E-adviseurs en interieur- of landschapsarchitecten. Ook leveren zij geregeld diensten in de aanbestedingsfase waaronder het opstellen van functionele specificaties, de keuze van de aanbestedingsvorm en de contractvorming met de bouwer-opdrachtnemer.

Raadgevend ingenieurs worden ingeschakeld voor advies over uiteenlopende onderwerpen als bouwfysica, fire safety engineering, installatietechniek, geveltechniek, ondergronds bouwen, luchtdicht bouwen, trillingstechniek, Systems Engineering, Building Information Modeling (BIM) en vraagstukken op het vlak van verkeer en/of industrie en milieu.

Wij adviseren architecten en raadgevend ingenieurs bij geschillen over (advies bij) aanbestedingen, bouwmanagement, ontwerpfouten, meer- en minderwerk, voortijdige beëindiging, auteursrecht, stagnatie en boete- en kortingsregelingen, CAR- of AVB-verzekeringen, verborgen gebreken en garanties.

Wij zijn bekend met alle relevante ontwerp- en adviesvoorwaarden in de bouw zoals de DNR2005/DNR2011, de SR 1997 en de RVOI 2001.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), het NAI en de gewone rechter. Als het geschil zich daarvoor leent worden geschillen beëindigd met behulp van mediation of bindend advies.