Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Congres: Naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw

Locatie

Jaarbeurs Utrecht

Datum

22 september 2021

Rob Bleeker | Instituut voor Bouwrecht

De gevolgen van eventuele risicoverwezenlijking tijdens de ontwerp- of bouwfase dienen contractueel evenwichtig te zijn belegd. Die contractuele risico(ver)deling zou ook overigens partijen moeten prikkelen om risico’s gedurende alle fasen van het bouwproces (aanbestedingsfase, ontwerpfase, bouwfase) gezamenlijk en proactief te beheersen.

In de bijdrage van Rob Bleeker wordt nagegaan hoe aan dit uitgangspunt kan worden voldaan en wat dit zou betekenen voor de vorm en inhoud van de toekomstige aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders.

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.