Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiedag: UAV-GC 2005 en 2021

Locatie

Online

Datum

22 april 2021

Rob Bleeker | Instituut voor Bouwrecht

Na ruim tien jaar rechtspraak is een scherper beeld ontstaan van de risicoverdeling in Design & Build contracten. Opdrachtgevers en aannemers blijken toch vaak nog sterk uiteenlopende visies te hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden, dit leidt tot vragen bijvoorbeeld: welke gevolgen heeft de Wet Kwaliteitsborging daarop, met name ten aanzien van de waarschuwingsplicht, de oplevering en de dossiervorming? Daarnaast lijkt een aantal kernproblemen maar moeilijk te kunnen worden opgelost. Wat is er in dat opzicht te verwachten van de herziening van de UAV-GC 2005? Of is voor sommige problemen een andere contractvorm vereist? En wat is de positie van de onderaannemer in een UAV-GC 2005 project?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de uitgangspunten en met de nadruk op de meest recente rechtspraak.
In geval de nieuwe UAV-GC voor de bijeenkomst wordt vastgesteld, dan zal in de bijeenkomst de nieuwe UAV-GC centraal staan.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • hoe ver gaat de ontwerpaansprakelijkheid van de aannemer?
  • waar ligt het risico voor onvoorzienbare ontwikkelingen/kosten?
  • welke verantwoordelijkheid draagt de onderaannemer?
  • wanneer heeft een aannemer recht op meerwerk?
  • de oplevering en de relatie met de Wet Kwaliteitsborging;
  • welke verantwoordelijkheid draagt de aannemer bij het onderhoud?

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.