Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

Locatie

Online

Datum

12 april 2022

Arno Jacobs | Instituut voor Bouwrecht

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Tijdens deze bijeenkomst wordt beoogd antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: Wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze en op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo’n geval aanspraak worden gemaakt?

In oktober 2013 verscheen de eerste druk van het praktijkboek Vertragingsschade in de bouw. In het najaar van 2021 komt de volledig herziene tweede druk uit waarin naast de UAV 2012 ook de UAV-GC aan bod zullen komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt deze volledig herziene druk gepresenteerd en komen naast de twee hoofdvragen ook de volgende vragen aan de orde: welke ontwikkelingen waren er in de afgelopen 8 jaar? Wat bleef hetzelfde, zijn er zaken aan het schuiven? Wordt schade als gevolg van inefficiency nog steeds niet of nauwelijks toegewezen? Kijkt men fundamenteel anders aan tegen vertraging in het kader van de UAV-GC?

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.