Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Webinar: Covid – 19 en de gevolgen voor de bouw

Locatie

Online

Datum

7 april 2020

Arno Jacobs, Daan Versteeg, Rob Bleeker | Instituut voor Bouwrecht

Bijna alle bouwprojecten hebben of krijgen te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dat leidt tot veel vragen: mag de gunning worden uitgesteld, als een opdracht nog niet is verstrekt? Hoe dient bij de aanbesteding rekening te worden gehouden met de gevolgen, en hoe verwerk je de mogelijke gevolgen in de aanbieding? Wie is verantwoordelijk als de uitvoering geheel of gedeeltelijk moet worden voortgezet en wanneer moet het werk worden opgeschort? Wanneer is sprake van overmacht of van onvoorziene omstandigheden? Welke beslissing neem je als opdrachtgever en welke laat je aan de aannemer? Wie is voor welke kosten verantwoordelijk?

Vaak is er geen pasklaar antwoord, wel zijn er een aantal algemene tips die in acht kunnen worden genomen. In deze online (en realtime) te volgen bijeenkomst worden deze, en andere, vragen behandelt aan de hand van de UAV 2012, UAV-GC 2005 en het BW.

Klik hier voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.