ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Aanbestedingsrecht

De gewone rechter in aanbestedings­zaken

Rob Bleeker | 05 dec 2006 · Leestijd 47 min

Verschenen in: Bleeker, R. G. T. (2006, december). De gewone rechter in aanbestedings­zaken. Bouwregels in de Praktijk, 2006, 279–288.

1 Inleiding

Sinds 2004 is het zwaartepunt van de aanbe­stedingsrechtspraak verschoven naar de gewone rechter. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de inwerkingtreding van het ARW 2004, dat de be­slechting van geschillen opdraagt aan de civiele rechter, waar voorafgaande aanbestedingsre­glementen voor werken een arbitrale clausule bevatten. Bovendien wordt steeds vaker gepro­cedeerd over diensten en leveringen, waarvan de aanbestedingen in de regel niet aan arbitrage waren en zijn onderworpen. Deze ontwikkeling is een analyse waard van de wijze waarop Voor­zieningenrechters deze geschillen beoordelen (anders dan een analyse van de uitko

Verder lezen?

Meldt u aan om onbeperkt toegang te krijgen tot onze kennisbank.

Geef mij toegang

Specialisten op het gebied van Aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.