ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Aanbestedingsrecht

Heerlen zet aanbesteding door Raad van Arbitrage gevraagd gunning bedrijventerrein te verbieden

Rob Bleeker | 07 aug 1998 · Leestijd 4 min

Verschenen in: Cobouw. (1998, 7 augustus). Heerlen zet aanbesteding door Raad van Arbitrage gevraagd gunning bedrijventerrein te verbieden. Cobouw.nl. https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/1998/08/heerlen-zet-aanbesteding-door-raad-van-arbitrage-gevraagd-gunning-bedrijventerrein-te-verbieden

“Teleurgesteld maar vastbesloten”, zo luidt de reactie van het NVOB en de NVWB. De gemeente Heerlen is niet ingegaan op het ultimatum, de ervaringseisen te verlagen ten aanzien van de aanbesteding van de infrastructuur voor een bedrijventerrein. Er is nu een verzoek onderweg aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland om in een spoedprocedure de gunning te verbieden.

De aanbesteding heeft overigens donderdagmiddag plaatsgevonden. (Zie het bijgaande kader voor de uitslag.)

Mr. Bleeker van het advocatenkantoor Rozenmond Van Ramshorst Smit voert in het verzoek tot een spoedprocedure aan dat de omzet- en ervaringseisen voor het werk ten behoeve van het Grensoverschrijdend Bedrijventerrein “niet in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van het werk”, zoals artikel 11 van het UAR-EG 1991 voorschrijft.

In strijd met Richtlijn

Dat geldt zeker voor het geval er een combinatie inschrijft. Daarvan wordt verlangd dat tenminste een deelnemer in de combinatie aan alle eisen voldoet. Volgens mr. Bleeker worden daarmee aan combinaties hogere eisen gesteld dan ten aanzien van individuele aannemers. Dat is in strijd met de Richtlijn Werken van de Europese Commissie, die als aannemer “zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon of een combinatie van aannemers” aanmerkt.

Namens NVOB en NVWB wordt ook geageerd tegen de dubbele ervaringseis. Voor het totale werk wordt verlangd dat aan grond- en wegenbouwwerk elders voor 16 miljoen gulden is uitgevoerd en aan constructief bouwwerk met betonnen viaducten 5 miljoen gulden. Maar bovendien een werk waarin beide elementen voorkwamen tot een totaal bedrag van 20 miljoen gulden, waarvan voor 16 miljoen gulden aan grond- en wegenwerk en 4 miljoen gulden aan betonnen viaducten.

Dwangsom vijf miljoen 

Deze tweevoudige eis wordt onevenredig genoemd. Gewezen wordt nog op een aangekondigde aanbesteding op 4 september van een ander gedeelte van dit project, waarbij die tweevoudige omzet- en ervaringseis en de beperking van combinatievorming ontbreken.

Vandaar de eis de NV Grensoverschrijdend Bedrijventerrein NV, waarin de gemeente Heerlen de aanleg en exploitatie van het terrein heeft ondergebracht, te verbieden het werk te gunnen op straffe van een dwangsom van vijf miljoen gulden.

Op de infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein kon op drie manieren worden ingeschreven.

a) voor de noordelijke ontsluiting; b) voor de zuidelijke ontsluiting; c) voor beide percelen samen.

Als laagste inschrijver kwam uit de bus Ballast Nedam Grond- en Wegen Zuid-West NV in Udenhout met voor a) f. 12.569.000; voor

b) f. 4.960.000; voor c) f. 17.439.000, alles exclusief BTW.

Opvolger blijkt de combinatie Van Drunen BV Den Bosch/Heymans Roermond met voor

a) f. 13.0830.000, voor b) – 5.049.000 en voor c) f. 17.936.000. Als derde kwam uit de bus Koninklijke Volker Stevin BV Hoensbroek met voor a) f. 13.073.000, voor b) f. 5.310.000 en voor c) f. 18.289.000. 

Bekijk hier het originele artikel: 1998-Heerlen-zet-aanbesteding-door.-Raad-van-Arbitrage-gevraagd-gunning-bedrijventerrein-te-verbieden-Cobouw-7-augustus-1998

Laat een reactie achter

Specialisten op het gebied van Aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.