ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Aanbestedingsrecht

Onderhands overspeeld

Daan Versteeg | 09 mei 2019 · Leestijd 33 min

Een aanbesteder die een voornemen tot onderhandse gunning van een opdracht aankondigt met een onbepaalde looptijd en een geraamde waarde van € 14.150.000, heeft letterlijk en figuurlijk iets uit te leggen. De vrijwillige voorafgaande aankondiging van een onderhandse gunning ex art. 4.16 Aw 2012 behoeft namelijk ook – of wellicht juist – een duidelijke en volledige motivering. Zeker wanneer de aanbestedende dienst, zoals in dit geval het UWV, zich erop beroept dat de mededinging om technische redenen ontbreekt en hij daardoor meent de opdracht te mogen gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.2 Dergelijke uitzonderingen dienen restrictief te worden uitgelegd wat leidt tot een zware motiveringsplicht voor de aanbestedende dienst.

Het UWV slaagt er – in twee instanties – niet in die motivering te geven. Het beperkt zich tot het schermen met de torenhoge transactiekosten (€ 28 mil

Verder lezen?

Meldt u aan om onbeperkt toegang te krijgen tot onze kennisbank.

Geef mij toegang

Specialisten op het gebied van Aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.