Industriebouw

Geschillen op het gebied van de industriebouw onderscheiden zich van reguliere geschillen op het terrein van de utiliteitsbouw door de bijzondere eisen die worden gesteld aan de installatietechniek.

Het ontwerp en de uitvoering van die installatie is in omvang groter en complexer dan de E- en W-installaties elders. Wijzigingen van het MTO, ISO’s, P&ID’s en andere ontwerpgegevens leiden veelal tot hogere uitvoeringskosten en technisch complexe geschillen.Op de bouw van dergelijke werken zijn bovendien veelal andere voorwaarden van toepassing, zoals combinaties van DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) of een van de FIDIC books (Orange book, Yellow book).

Elektriciteitscentrales, huisvuilverbrandingsinstallaties, installaties op het gebied van de metaal-, olie- en gasindustrie en de chemische industrie vergen daarom kennis van deze voorwaarden en van de andere verhoudingen tussen de betrokken bouw- en installatiebedrijven en de betrokken adviseurs.