Infra (GWW)

Een belangrijk deel van onze advisering en procesbijstand heeft betrekking op infrastructurele werkzaamheden.

Onze cliënten zijn actief op het gebied van: wegenbouw, railinfra, droge waterbouw, bodemsanering, kunstwerken, zandwinning, grondverzet, aanleg van riolering et cetera.

Wij behandelen geschillen die in elke sector van de bouw voorkomen, zoals geschillen over besteksuitleg, bestekswijzigingen, overig meer- en minderwerk en andere vormen van bijbetaling, bouwtijdverlenging, stagnatieschade, korting, ontwerp- en uitvoeringsfouten, verborgen gebreken en garanties.

Daarnaast behandelen we ook veel typische GWW vraagstukken zoals

  • problemen op het vlak van overschrijding van verrekenbare, geschatte en geaccordeerde hoeveelheden,
  • herziening van verrekenprijzen,
  • toepassen van gelijkwaardige bouwstoffen,
  • afwijkende bodemgesteldheid (par. 29 lid 3 UAV en par. 13 lid 2 UAV-GC 2005),
  • vraagstukken over de RAW-systematiek (Standaard RAW bepalingen 2015 en oudere versies), zoals problemen over OMOP- bestekken. 

Door de keuze van grote opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat voor design en construct contracten bestaat ons werk inmiddels voor een belangrijk deel uit  geschillen over de UAV-GC 2005 en andere geïntegreerde contractvormen als Design & Construct en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate).

Wij worden vaak betrokken op het moment dat partijen nog ‘on speaking terms’ zijn, zodat wij kunnen bevorderen dat een procedure wordt voorkomen. Procedures vinden plaats ten overstaan van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het NAI of de gewone rechter.

Wegenbouw

De Standaard RAW Bepalingen 2015 geven gedetailleerde regels over de beproeving van materialen en uitvoering van werkzaamheden. Desalniettemin ontstaan geschillen over de kwaliteit van het werk (zoals breuk en lekkages, en hogere uitvoeringskosten als gevolg van onjuiste gegevens over de ligging van de leidingen of de bodemgesteldheid.