Installaties

Kenmerkend voor de positie van installateurs in het bouwproces is dat zij voor de voortgang van hun werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van andere bouwpartijen. Of dit nu de monteur van de metalstudwanden is, de metselaar, de staalbouwer of de betonleverancier: elk van deze disciplines zal men voor moeten laten gaan, omdat er zonder de door hen uitgevoerde werkzaamheden niet gemonteerd kan worden.

Veel geschillen houden daarom verband met een falende coördinatie en uit de pas lopende nevenaannemers, een slecht bereikbare locatie, planningswijzigingen, indikking van de werkzaamheden, overbemanning van de werkplek etc.

Een ander type geschillen betreft de onuitvoerbaarheid van werkzaamheden wegens bouwkundige en/of constructieve hindernissen, (‘aanlopers’). Deze geschillen gaan over besteksinterpretatie, het aantal engineeringsrondjes, geen of trage antwoorden op verzoeken om opheldering, achterblijven op het gegevensbehoefteschema, meerwerk etc.

In het merendeel van de geschillen waarin wij voor installateurs optreden speelt naast de hiervoor genoemde discussies ook vaak een aanspraak op vergoeding van stagnatieschade. (Daaronder begrepen nadeel doordat noodgedwongen inefficiënt is gewerkt).

Onze cliënten uit de installatiebranche houden zich naast de traditionele vakgebieden zoals liften, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ook bezig met installaties zoals warmte-koude-opslag en gebouwbeheersingssystemen. Zij zijn actief in de volgende sectoren:

• utiliteits- en woningbouw
• infrastructuur
• olie, gas & petrochemie
• offshore

Naast de van oudsher gangbare contracten – STABU, UAV 1989 & 2012, UAVTI 1992, ALIB 1992 en 2007 – zien installateurs zich ook steeds vaker voor een ontwerpopgave gesteld en wordt met Design & Construct-achtige modellen gewerkt.