Internationaal

Wij behandelen uitsluitend kwesties waarop Nederlands recht van toepassing is, zowel op basis van Nederlandse als op basis van buitenlandse (meestal Engelstalige) voorwaarden (FIDIC, NEC3).

Daaronder vallen ook geschillen over werken in het buitenland, met name op het gebied van de off shore, maar ook daarbuiten.

Voorts staan wij buitenlandse ondernemingen bij die in Nederland werken uitvoeren of adviseren. Zowel (veelal Belgische, Duitse en Franse) ondernemingen die mede met Nederlandse dochterondernemingen op de Nederlandse markt actief zijn, maar ook ondernemingen die (vrijwel) geheel vanuit het buitenland onderdelen van Nederlandse werken uitvoeren.

In gevallen waarin geen Nederlands recht van toepassing is op het (hele) geschil werken wij sinds 1999 samen met gespecialiseerde privaatrechtelijk bouwrecht-kantoren, waardoor wij en onze cliënten kunnen samenwerken met de beste bouwrechtadvocaten in de belangrijkste gebieden van de wereld waar onze cliënten werkzaam zijn, bijvoorbeeld in ICC of andere internationale arbitrages.