Over ons

Rozemond is het oudste nichekantoor van Nederland op het gebied van het
privaatrechtelijk bouwrecht.

Het procederen in geschillen over de uitvoering van werken heeft daarbij steeds centraal gestaan. Sinds midden jaren ’80 staan wij inschrijvers en aanbesteders ook bij in aanbestedingsgeschillen.

Ook adviseren wij (direct of op de achtergrond) bij onderhandelingen met (potentiële) contractpartners, bij dreigende geschillen en begeleiden wij complexe bouwprocessen juridisch.

Onze cliënten zijn zowel aannemers als opdrachtgevers, maar ook architecten, raadgevend ingenieurs, projectmanagementbureaus en verzekeringsmaatschappijen staan wij bij.

Onze advocaten hebben allen ruime (thans minimaal 8 jaar) ervaring in het privaatrechtelijk bouwrecht en/of het aanbestedingsrecht. Zij doceren en publiceren over bouwrechtelijke en bouw- aanbestedingsrechtelijke problemen.

Onze werkwijze

Onze praktijkuitoefening is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit en klanttevredenheid. Wij streven ernaar het beste kantoor op ons rechtsgebied te zijn; en langdurig samen te werken met cliënten. Onderlinge overdracht van de kennis en ervaring verworven sinds 1926 speelt daarbij een belangrijke rol.

Wij proberen de omvang van onze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Het uitgangspunt is dat de cliënt er beter van wordt. Voorafgaand aan een procedure maken we een inschatting van kosten en mogelijke opbrengst.