Utiliteitsbouw – Woningbouw

Het merendeel van onze cliënten in de burgerlijke en utiliteitsbouw is opdrachtnemer: aannemers, installateurs, architecten, raadgevend ingenieurs en projectmanagementbureaus.

Zij houden zich bezig met het ontwerpen, realiseren en renoveren van uiteenlopende bouwwerken zoals scholen, ziekenhuizen, musea, bouwmarkten, parkeergarages, winkelcentra, laagbouw en hoogbouw (kantoren en appartementen).

Wij adviseren en procederen over traditionele contracten
• STABU
• De koop-/aannemingsovereenkomst (met garantie- en waarborgregeling)
• AVA 1992 / AVA 2013
• UAV 1989 – UAV 2012
• UAVTI 1992
• SR 1997 – DNR 2005 – DNR 2011
• FIDIC red book – yellow book – green book

en over geïntegreerde contracten
• UAV-GC 2005
• Design&Build – Design&Construct – EPC – turnkey
• FIDIC silver book – gold book

Geschillen gaan over besteksuitleg, de afrekening van meer- en minderwerk, bijbetaling, stagnatie en vertragingsschade en boete- en kortingsregelingen, bankgaranties, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, verborgen gebreken en garanties.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), het NAI, de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst (AIBk), de Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en – Handel, of bij de gewone rechter. Ook worden geschillen beëindigd met behulp van mediation of bindend advies.