Waterbouw

De waterbouwers onder onze cliënten zijn actief op het gebied van het ontwerp, de bouw en het onderhoud in binnenlandse of buitengaatse wateren van

• waterkeringen (dijken, kades)
• kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen)
• Havens, aanlegsteigers en kades

Nationale overheden combineren in het Deltaprogramma en Ruimte voor de Rivier vier tegenstrijdige doelstellingen: bezuinigen, het waarborgen van de veiligheid van de (primaire) waterkering (meerlaagsveiligheid), duurzame gebiedsontwikkeling en het faciliteren van transport.

Op waterbouwers wordt in toenemende mate een beroep gedaan om deze tegenstrijdige doelstellingen te bereiken door toepassing van geïntegreerde en innovatieve contractvormen, zoals UAV-GC 2005, Design & Build of Design & Construct, EPC en Turnkey.

Offshore waterbouwers houden zich bezig met baggeren en opspuiten, kabel- en pijpenleggen en het realiseren van kunstwerken (kades, funderingen van booreilanden en windturbines). Zij benaderen ons met vragen over offshore-contractvormen als IMCA Marine Construction Contracts Rev.1 of EPIC.

Wij adviseren waterbouwers bij geschillen over (besteks-)wijzigingen, besteksuitleg, de afrekening van meer- en minderwerk, bijbetaling, stagnatie en boete- en kortingsregelingen, Liquidated Damages, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, verborgen gebreken en garanties.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), het NAI, het ICC en de gewone rechter. Geregeld worden geschillen beëindigd met behulp van ad hoc arbitrage, mediation of bindend advies.