Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiedag: UAV-GC 2005 en UAV-GC 202?

Locatie

BCN Utrecht

Datum

7 april 2022

Rob Bleeker, Bert van der Zijpp | Instituut voor Bouwrecht

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een toelichting op de uitgangspunten en met de nadruk op de meest recente rechtspraak.

Op dit moment speelt een tweetal ontwikkelingen op het gebied van de UAV-GC, die op de studiedag centraal zullen staan.
De eerste is natuurlijk dat in het voorjaar van 2021 een concept van een nieuwe UAV-GC door CROW ter visie is gelegd. Op dit moment is niet zeker of op het moment dat deze bijeenkomst wordt gehouden, al definitief overeenstemming is bereikt over een nieuwe UAV-GC.
De tweede ontwikkeling is het steeds breder gedragen inzicht dat het zinvol is een geïntegreerd contract zoals de UAV-GC niet in zijn geheel in een keer aan te besteden, maar door de aannemer in twee fasen te laten uitvoeren. Veelal worden de UAV-GC daarvoor als raamwerk gebruikt. Welke gevolgen heeft dat voor de rechten en verplichtingen van partijen?

In geval de nieuwe UAV-GC 2005 voor de bijeenkomst worden vastgesteld, dan zullen in deze bijeenkomst de nieuwe UAV-GC 202? centraal staan. Uiteraard komen dan de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de UAV-GC 2005 aan de orde. Zo dat niet het geval is, zal het concept uitgebreid worden besproken en becommentarieerd. Ook wanneer er nog geen definitieve tekst is, zal de stand van zaken worden behandeld.

Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Inhoud concept UAV-GC dan wel definitief vastgestelde UAV-GC 202? en de belangrijkste verschillen met de UAV-GC 2005
  • De uitvoering van een UAV-GC contract in twee fasen
  • Recente rechtspraak
  • Onvoorziene omstandigheden (Corona, extreme prijsstijgingen)
  • Kwaliteitsborging
  • Wijzigingen
  • Gevolgen Wet Kwaliteitsborging voor de bouw
  • Meerjarig onderhoud

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.