Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
EventBouwrecht

Studiemiddag: Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming

Locatie

BCN Utrecht

Datum

24 juli 2024

Jørgen den Houting | Instituut voor Bouwrecht

Bij de realisatie van een werk zijn vaak meer dan twee partijen betrokken, dit ook als gevolg van steeds verdergaande specialisatie van bouwbedrijven. De opdrachtgever kan ervoor kiezen het werk op te splitsen en voor ieder deel een aannemingsovereenkomst te sluiten (nevenaanneming), of hij kan het volledige werk opdragen aan een aannemer, die dan vervolgens delen daarvan weer aan derden opdraagt (onderaanneming). In dat laatste geval zal de aannemer (die dan hoofdaannemer wordt) proberen zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever zoveel mogelijk door te leggen naar de onderaannemer(s). In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te lukken en sluiten hoofd- en onderaannemingsover-eenkomst vaak niet naadloos op elkaar aan. Zelfs niet als in de onderaannemingsovereenkomst een zogenaamde back-to-back clausule is opgenomen.

Tijdens deze bijeenkomst zal de verhouding tussen de hoofdaannemingsovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst aan de orde komen, onder het regime van de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 (en/of 2021?). Hierbij zullen mogelijke geschillen over back-to-back clausules worden besproken. Daarbij zal onder meer worden stilgestaan bij het leerstuk van de ‘battle of forms’, de verrekening van meer- en minderwerk, de gevolgen voor de planning en kortingsregelingen, goedkeuring van betalingstermijnen en geschillenbeslechting.

Vervolgens zullen voorbeelden aan de hand worden gedaan van diverse soorten back-to-back clausules (onder meer bij DBFMO-contracten).

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter