Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiemiddag: Tijd (VII)

Locatie

Stadskasteel Oudaen Utrecht

Datum

25 september 2023

Arno Jacobs | Instituut voor Bouwrecht

De periode waarin het ontwerp uitgevoerd moet worden, moet van tevoren worden bepaald. Wat zeggen de algemene voorwaarden van de bouwcontractmodellen daarover: is dat nog eventueel bepalend voor de keus voor het ene of het andere model?

Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. Waar moeten de opdrachtgever en de opdrachtnemer/aannemer op letten wanneer dit zich voor doet: welke formele stappen dienen wanneer door wie gezet te worden? Wanneer heeft de opdrachtnemer/aannemer automatisch recht op termijnverlenging? Wanneer kan hij om termijnverlenging verzoeken? Is een verzoek of melding nog wel nodig?

Wie moet wat en hoe bewijzen? Welke middelen staan de opdrachtgever ten dienste om de uitvoering te bespoedigen? Wat betekent het begrip korting en wanneer mag dat wel of niet onbeperkt toegepast worden? Welke verweermiddelen staan de opdrachtnemer/aannemer ten dienste? Wanneer heeft de aannemer aanspraak op vergoeding van stagnatieschade? Wat is de relatie met meerwerk/bijbetaling en welke aanknopingspunten bieden de UAV 2012 en de UAV-GC 2005? Welke schade is stagnatieschade? Welke kosten vallen daaronder en hoe deze te berekenen?

Klik hier voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.