Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiemiddag: Tweefasencontract

Locatie

Online

Datum

18 november 2020

Rob Bleeker | Instituut voor Bouwrecht

Al decennia wordt in de wetenschap en de praktijk gediscussieerd over verschillende vormen van aanbesteden, contracteren en samenwerken om kostenoverschrijdingen en geschillen te voorkomen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om ontwerp- en uitvoeringsrisico’s op een redelijke en effectieve manier tussen opdrachtgevers en aannemers te verdelen. Met de publicatie van het McKinsey rapport van Rijkwaterstaat in de zomer van 2019 is de discussie nieuw leven ingeblazen. De meest in het oog springende aanbeveling in het McKinsey rapport is de introductie van een ‘twee-fasen-proces’ waarin pas ná de ontwerp- of engineeringsfase de prijsbepaling voor de bouwfase volgt. Inmiddels geven verschillende (middel)grote en kleinere opdrachtgevers hieraan vorm door te experimenteren met bouwteamovereenkomsten en (mini) allianties. Regelmatig roept dat de vraag op hoe het twee-fasen-proces past binnen de aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke kaders.

Deze studiemiddag verkent de mogelijkheden die de verschillende contractvormen bieden om het 2-fasen-proces aan te besteden en te contracteren. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden en belemmeringen én de verschillende manieren van prijsvorming. Bouwcontractvormen en de daarop toe te passen prijsvormingsmechanismen worden kritisch getoetst op hun voor- en nadelen, rechtmatigheid en doelmatigheid.

De studiemiddag is bedoeld als aanzet tot breed in de praktijk toepasbare oplossingen waarin het 2-fasen-proces wordt vormgegeven binnen de beschikbare juridische kaders. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

Klik hier voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.