ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Bouwrecht

Eerlijk contract vereist wetswijziging

Rob Bleeker | 06 mrt 2015 · Leestijd 17 min

Verschenen in: Cobouw. (2015, 6 maart). Eerlijk contract vereist wetswijziging. Cobouw.nl. https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/2015/3/eerlijk-contract-vereist-wetswijziging

Er was een tijd dat aannemers laag inschreven en vooral verdienden aan meerwerk. Die tijd Lijkt vergeten en achter de rug. Opdrachtgevers willen één prijs, een all-inclusive pakket met garanties, zonder zorgen. Het past helemaal in de tijdgeest, maar er zijn ook keerzijden. Drie verhalen.‘’

‘Redelijk contract maken lukt al meer dan eeuw niet’

Hoe kom je tot eerlijke contracten? Dat dilemma houdt bouwers en opdrachtgevers al meer dan een eeuw bezig, stelt Rob Bleeker, advocaat bij Rozemond Advocaten in Amsterdam. Een oplossing ziet hij wel, maar die begint toch echt in Den Haag. 

“De voorloper van Bouwend Nederland is in 1896 mede opgericht om met de overheid te onderhandelen over redelijke contractvoorwaarden. Het wil niet echt vlotten. In contracten brengen overheden nog steeds – in afwijking van standaardvoorwaarden – rare risicoverdelingen aan. Ik noem maar een voorbeeld: als jij als aannemer iets in de grond aantreft dat je niet kon verwachten, is het jouw probleem.” Bleeker volgt als advocaat alle ontwikkelingen op de voet. Zo moet de Gids proportionaliteit afrekenen met onfatsoenlijke eisen. Het helpt niet. “In mijn visie is er in de praktijk niets veranderd.” Obstakels in de grond. Onder water. Onzichtbare risico’s. Nooit kan met zekerheid vooraf worden bepaald welke risico’s bouwers op hun pad vinden. “En toch loopt het altijd in het nadeel van bouwers af. Dat is al honderd jaar een gegeven, maar het vervelende is nu dat contracten steeds groter worden, terwijl de marges van bouwbedrijven steeds geringer worden. Bijna allemaal zitten ze op de kritische grens.

Rob Bleeker, advocaat bij Rozemond Advocaten in Amsterdam:

” Partijen zoals D66 drongen bij de invoering aan op een clusterverbod. Er was sympathie, maar helemaal dwingend werd dat voorstel nooit. En dus gaat het clusteren gewoon door, vervolgt de advocaat: “Ze willen ervan af ja, maar kijk naar de afgelopen tien jaar. De contracten zijn allemaal enorm toegenomen qua omvang.” Zijn er oplossingen? Bleeker ziet maar één mogelijkheid. “Verbied opdrachtgevers af te wijken van de standaardvoorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005, red). Of maak er op zijn minst een grijze lijst van. In het consumentenrecht zijn die gebruikelijk. Dan kun je daar alleen goed gemotiveerd van afwijken. Aannemers kunnen dan met een gerust hart inschrijven.”

Sorry dat staat niet in het bestek, maar dat is uw probleem’ 

Een boekje opendoen over ‘vervelende’ opdrachtgevers vindt geen ondernemer leuk. Ze zijn bang dat ze verkeerd worden begrepen en dat ze hun eigen ruiten ingooien. Cobouw wil dit soort zaken toch bespreekbaar maken. Hieronder de ervaring van een bouwmanager die anoniem wenst te blijven.

Bouwmanager die anoniem wenst te blijven: 

“Met ons bureau begeleiden we woningbouwprojecten, winkelcentra en bibliotheken. Als er van het bestek moet worden afgeweken komen wij in beeld. Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer strijken wij in feite glad.” De bouwmanager zit vijftien jaar in het vak. Zijn beeld? Opdrachtgevers schuiven meer risico’s af op aannemers. “In contracten staan ineens aanvullende voorwaarden. Vroeger maakten wij bijvoorbeeld nog weleens risicoanalyses voor de opdrachtgever. Die worden nu vaker in de bestekfase weggeschreven.”

Bouwbedrijven hebben het nog onvoldoende in de gaten. “Zij vliegen projecten aan zoals zij dat al twintig jaar doen. Tijdens de bouw komen ze er pas achter dat de verhoudingen anders liggen. ‘Sorry, dat is uw probleem, dat staat niet in het bestek’, krijgen ze nu vaker te horen.”

Als voorbeeld noemt hij een renovatieproject. De aannemer diende een rekening in voor extra sloopwerk. “Op de tekening stond dat het zou gaan om een kalkzandsteenmuur van 15 centimeter. In werkelijkheid stond er een betonnen muur van 25 centimeter. Dat scheelt nogal wat. In mijn ogen had de bouwer dat niet kunnen zien. Nee, ook vooraf niet. Dan is er nauwelijks tijd om op een locatie te gaan kijken en alles goed te beoordelen.”

“Ik vind het niet verkeerd dat opdrachtgevers geen gezeurgarantie willen hebben. Maar af en toe schiet het te ver door. Hoe dit ontstaat? Het is puur een gebrek aan vertrouwen. Zo simpel is dat. Wat aannemers kunnen doen? Beter opletten. Wees je er vooral van bewust dat er iets anders gevraagd wordt dan in het verleden.”‘ 

Bouwer wil het emotionele niet combineren met het zakelijke’ 

“Waarom partijen zich terugtrekken uit aanbestedingen? Het is altijd gissen naar de reden. Maar men begint zich de risico’s steeds meer te realiseren. Sinds de problemen met…


Lees hier het originele artikel verder: 2015-Eerlijk-contract-vereist-wetswijziging-Cobouw-6-maart-2015

Laat een reactie achter