Rozemond is het oudste nichekantoor op het gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht.

Het procederen in geschillen over de uitvoering van werken heeft daarbij steeds centraal gestaan. Sinds midden jaren ’80 staan wij inschrijvers en aanbesteders ook bij in aanbestedingsgeschillen.

vacature2

Lees meer over onze advocaten