ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Vertragingsschade onder de UAV GC 2005: de verplichting om het werk op tijd op te leveren cover
Blog Bouwrecht

Vertragingsschade onder de UAV GC 2005: de verplichting om het werk op tijd op te leveren

Arno Jacobs | 02 jun 2024 · Leestijd 4 min

In de bouw zien we regelmatig dat projecten niet op tijd klaar zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om er een paar te noemen: men is te laat gestart, de benodigde vergunningen waren niet op tijd rond of beslissingen zijn te laat genomen. Dit kan ertoe leiden dat de opdrachtgever of de aannemer schade lijdt: ‘vertragingsschade’ of ‘stagnatieschade’.

In een eerdere serie blogs heb ik dit onderwerp (voornamelijk) belicht vanuit de UAV 2012 (hierna: UAV). In de komende serie zal ik stilstaan bij de gevolgen van vertragingen onder de UAV GC 2005 (hierna: UAV GC). Te beginnen met een van de kernverplichtingen van de aannemer: de verplichting om het werk op tijd op te leveren.

De verplichting om het werk op tijd op te leveren

Anders dan in de UAV is er in de UAV GC voor gekozen om niet te werken met een fluïde bouwtijd van een aantal werkbare werkdagen of een aantal kalenderdagen, maar voor een uiterste datum van oplevering. Dit is de datum die is vastgelegd in artikel 2 lid 5 van de Model Basisovereenkomst (hierna: MBO). Op die datum moet de aannemer ervoor instaan dat:

  1. het werk gereed is; én
  2. het werk voldoet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen.

Gevolgen van de bouwtijdoverschrijding

Haalt de aannemer de uiterste datum van oplevering niet en/of voldoet het werk op die datum niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen? Dan kennen de UAV GC, net als de UAV, het uitgangspunt dat de aannemer een gefixeerde schade moet vergoeden, waarvan de hoogte wordt bepaald door het boetebeding (paragraaf 36-1 UAV GC) in combinatie met artikel 16 MBO. Hierbij hoeft de opdrachtgever simpelweg het aantal (kalender- of werk)dagen van de overschrijding te vermenigvuldigen met de overeengekomen boete en ziedaar zijn schade(aanspraak). Hiervoor is geen voorafgaande ingebrekestelling nodig. Al geldt wel, net als bij de UAV, dat er sprake moet zijn van aantoonbaar geleden vertragingsschade.

Overigens vermeldt artikel 16 MBO alleen boetebedragen op het niet halen van mijlpaaldata. Maar in paragraaf 36-2 UAV GC wordt de uiterste datum van oplevering hiermee op één lijn gesteld. Hebben partijen in artikel 16 MBO geen mijlpaaldata afgesproken? Of zijn de mijlpaaldata alleen opgenomen in bijlagen bij de MBO (Annexen, Nota’s van Inlichtingen, Vraagspecificatie, etc.)? Dan is de aannemer geen boete verschuldigd.

Meer informatie?

Deze blogserie is een samenvatting op hoofdonderwerpen van een aantal hoofdstukken uit mijn praktijkboek ‘Vertragingsschade in de bouw’, dat in 2e druk verkrijgbaar is het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Bij vragen over dit onderwerp, bel mij gerust.

Laat een reactie achter