Rozemond Advocaten: oudste bouwrecht kantoor van Nederland

Vanuit persoonlijke betrokkenheid hebben we met een select team van negen advocaten dat gespecialiseerd is in bouwrecht en aanbestedingsrecht, langlopende relaties met opdrachtgevers opgebouwd die gefundeerd zijn op vertrouwen. Onze opdrachtgevers zijn aannemers, installateurs, ontwikkelaars, architecten, raadgevend ingenieurs, woningcorporaties, projectmanagementbureaus. Een van de uitkomsten van een cliëntenonderzoek was dat men zei zich gesteund en geholpen te voelen in een vaak stressvolle periode. Zaak- en oplossingsgerichtheid prevaleren. Kort op de bal. Geen bureaucratie maar effectiviteit en zekerheid. 

We zijn nooit gefuseerd en zijn dat ook niet van plan. Daarmee lukt het aan onze kernwaarden vast te houden. Vanaf 1974 is het kantoor gevestigd op het huidige adres aan de Herengracht. 

Als oudste nichekantoor van Nederland stonden we aan het fundament van het privaatrechtelijk bouwrecht. De historie gaat terug tot 1926, toen mr. Ph. J. (Phlip) van Vliet sr. zijn praktijk begon aan de Sarphatistraat 14 te Amsterdam. Zijn kantoor was gevestigd naast de Nederlandse Aannemers- en Patroonsbond (NAPB), dus al snel behandelde hij zaken voor aannemers. 

De NAPB zat op het adres Sarphatistraat 12, aan de overzijde van de brug links.

Phlip van Vliet Sr. was nauw betrokken bij de totstandkoming van de eerste administratieve voorwaarden voor de bouw, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968, kortweg UAV 1968. In 1953 kwam Koos Rozemond bij ons kantoor, daarna Phlip van Vliet jr. en in het begin van de jaren zeventig Bart van Ramshorst. 

Bart was bij uitstek de no-nonsense bouwrecht advocaat: beknopt en zonder franje. Besprekingen bij Bart waren kort en en zakelijk, ongeacht of de cliënt uit Groningen kwam of uit de buurt van Amsterdam. Het gebeurde regelmatig dat cliënten het eerste kopje koffie bij het weggaan nog snel opdronken. Bart procedeerde veel en zijn zaken deden in de literatuur niet zelden stof opwaaien. Bekende zaken van Bart waren: Centraal Station Rotterdam, Haagse Hogeschool, de aanleg van de Westerscheldeoeververbinding, De Harmonie in Leeuwarden, de toneeltoren in Hoorn, de Amsterdamse schouwburg, de dreigende instorting van de bouwput van het nieuwe theater in Middelburg etc. etc. Zijn werkwijze – kort & bondig – is nog steeds de norm bij ons op kantoor. 

Bart van Ramshorst

Aparte aandacht verdient de naamgever van ons kantoor: Koos Rozemond. Met zijn komst in 1953 kreeg het kantoor definitief zijn bouwrechtelijke profiel. Vanaf dat moment hield het hele kantoor zich bijna uitsluitend met het privaatrechtelijk bouwrecht bezig. Een specialisatie die destijds uitzonderlijk was

Door zijn wetenschappelijke bijdragen droeg Koos in hoge mate bij aan de ontwikkeling van het bouwrecht. In allerhande bladen verschenen artikelen van zijn hand, zoals het Nederlands Juristenblad (NJB), Ars Aequi, RM Themis, het Tijdschrift voor Arbitrage en natuurlijk het sinds 1964 verschenen (Tijdschrift voor) Bouwrecht. Daarnaast schreef hij in 1976 het pre-advies voor de Vereniging voor Bouwrecht, was betrokken bij de totstandkoming van de opvolger van de UAV 1968 (UAV 1989) en de standaard voor geïntegreerde contracten, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2000 en 2005). Bij het afscheid van Koos Rozemond verscheen een liber amicorum Gegund werk en de daarin opgenomen bibliografie bevatten zeven pagina’s gevuld met (slechts) de titels van zijn publicaties. Dat is buiten zijn aanzienlijke hoeveelheid annotaties bij diverse vonnissen van met name de Raad van Arbitrage voor de Bouw, waarvan hij ook arbiter was. Na zijn afscheid ging Koos Rozemond onverminderd door met publiceren.

Koos Rozemond

De traditie om bij te (willen) dragen aan de verdere ontwikkeling van het Nederlandse bouwrecht is hierdoor stevig verankerd in het DNA van ons kantoor. Deze kennis en ervaring geven we graag door.

In de afgelopen jaren publiceerden wij tientallen artikelen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN), Tekst & Commentaar Aanbestedingrecht (Kluwer), Modellen voor de rechtspraktijk etc. U kunt veel van onze publicaties op onze site terugvinden.

Ook verschenen van ons boeken over bouw- en aanbestedingsrechtelijke relevante onderwerpen zoals Vertragingsschade in de bouw (Arno Jacobs, inmiddels de tweede druk), UAV-GC – Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten (Rob Bleeker, Bert van der Zijpp en Pim Herber) en het pre-advies voor de Vereniging voor Bouwrecht getiteld Circulair Bouwen (Daan Versteeg), alle uitgegeven door het Instituut voor Bouwrecht. Ook Arno Jacobs schreef mee aan een preadvies van de Vereniging voor Bouwrecht (2022) met als titel “Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw”. Voor Kluwer verzorgen we de bouw- en aanbestedingsrechtelijke Modellen voor de rechtspraktijk en dragen we bij aan T&C Aanbestedingsrecht.

In aanvulling daarop verzorgen we workshops voor cliënten, lezingen en cursussen voor het Instituut voor Bouwrecht. Meer daarover onder het kopje events.

Verder is ons kantoor, en dan met name Rob Bleeker, betrokken bij het intensieve proces dat de herziening van de UAV-GC 2005 is. Rob speelt ook een belangrijke rol bij de fundamentele herbezinning op de juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw en houdt zich bezig met de vormgeving van het tweefasencontract.

Wat cliënten zeggen over onze advocaten

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Het zijn stuk voor stuk enorme vakliefhebbers. Ze houden van hun vak en kunnen vol overgave en passie erover praten. Dat hebben ze allemaal!’

Katja Groenendaal
Hoofd Juridische Zaken bij Van Wijnen N.V.

‘Aan andere advocaten moet ik vaak uitleggen hoe het zit, bij Rozemond hoef ik dat nooit te doen. Vaak denk ik: verzin een list! Bij andere kantoren moet ik dat vaak zelf aandragen, bij Rozemond komen zij ermee. Arno kan het spraakmakend vertellen.’

Martin de Jong
Vestigingsdirecteur Van Wijnen Dordrecht
ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang