ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Typisch bouwrechtelijke geschillen

Een belangrijk deel van onze advisering en procesbijstand heeft betrekking op bepaalde werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw (“GWW”), ook wel civiele techniek genoemd. Denk daarbij aan wegenbouw, railinfra, droge waterbouw, bodemsanering, de bouw van kunstwerken, zandwinning, grondverzet, aanleg van riolering, de bouw van dijken, bruggen en sluizen, etc., vrijwel uitsluitend uitgevoerd in opdracht van (grote) aanbestedende diensten.

In de GWW komen veel typisch bouwrechtelijke geschillen voor, bijvoorbeeld over de uitleg van RAW-bestekken (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw), bestekswijzigingen, overig meer- en minderwerk en andere vormen van bijbetaling, bouwtijdverlenging, vertragingsschade, kortingsregelingen, ontwerp- en uitvoeringsfouten, verborgen gebreken en garanties.

Daarnaast behandelen wij ook veel typische vraagstukken binnen de GWW zoals:

  • problemen op het vlak van overschrijding van verrekenbare, geschatte en geaccordeerde hoeveelheden
  • herziening van verrekenprijzen
  • toepassen van gelijkwaardige bouwstoffen
  • afwijkende bodemgesteldheid (par. 29 lid 3 UAV 2012 en par. 13 lid 2 UAV-GC 2005)
  • vraagstukken over de RAW-systematiek (Standaard RAW bepalingen 2015 en oudere versies), zoals problemen over OMOP-bestekken

UAV 2012, UAV-GC 2005, Design & Construct en DBFMO

Op werken die op basis van de RAW-systematiek zijn aanbesteed, worden doorgaans beheerst door de UAV 2012. Doordat grote opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat echter steeds vaker kiezen voor geïntegreerde contracten, vaak op basis van een Basisovereenkomst waarop de UAV-GC 2005 van toepassing zijn, bestaat ons werk op het punt van civiele techniek inmiddels voor een belangrijk deel uit geschillen over de UAV-GC 2005 en andere geïntegreerde contractvormen zoals Design & Construct en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate).

Wij worden vaak betrokken op het moment dat partijen nog ‘on speaking terms’ zijn en proberen dan waar mogelijk aan te sturen op een minnelijke regeling, maar schuwen de discussie met opdrachtgevers uiteraard niet. Procedures in GWW-geschillen vinden plaats bij van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, het NAI of de gewone rechter.

voorzittershamer-icon

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Aan andere advocaten moet ik vaak uitleggen hoe het zit, bij Rozemond hoef ik dat nooit te doen. Vaak denk ik: verzin een list! Bij andere kantoren moet ik dat vaak zelf aandragen, bij Rozemond komen zij ermee. Arno kan het spraakmakend vertellen.’

Martin de Jong
Vestigingsdirecteur Van Wijnen Dordrecht

‘Samenwerking overtreft altijd weer mijn verwachtingen.’

Caroline Bruins
Hoofd Juridische Zaken bij Unica

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

Kennis over infra (GWW)

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
De Standaard RAW Bepalingen 2020

De nieuwe Standaard 2020 wordt met de gereedkoming van de daartoe benodigde software vanaf augustus 2020 toegepast en is inmiddels al bij naar schatting tussen de 1.000 en 1.500 werken gebruikt. Over de wijzigingen in het juridische gedeelte van de Standaard…

21 april 2021 · Leestijd 35 min
De Standaard RAW Bepalingen 2020 is een premium artikel

Premium

Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Infra (GWW)
Het 2-fasen contract

Na verschillende hoogoplopende discussies over projecten op basis van geïntegreerde contracten (zoals de UAV-GC 2005), sorteerde Rijkswaterstaat, de g…

8 oktober 2020 · Leestijd 2 min
Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Infra (GWW)
Nieuwe samenwerkingsvormen en het 2-fasen contract

​​De bouw is gediend met een – letterlijk en figuurlijk – constructieve samenwerking tussen aannemers en hun opdrachtgevers. Goede contracten zijn d…

24 juli 2020 · Leestijd 3 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
De Standaard RAW Bepalingen 2015

Over de wijzigingen ten opzichte van de Standaard 2010 en meer in het bijzonder de RAW-raamovereenkomst en het beeldkwaliteitsbestek, de hybride overeenkomst en recente rechtspraak over de Standaard.

20 maart 2016 · Leestijd 35 min
De Standaard RAW Bepalingen 2015 is een premium artikel

Premium

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
Wijziging Plan van Aanpak slibverwerkingssysteem (TBR 2015/66)

Verschenen in: IBR. (2015, april). TBR 2015/66. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015(nr. 4), 396–407. TBR 2015/66 Raad van Arbitrage voor de…

10 april 2015 · Leestijd 50 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
Annotatie TBR 2015/66

Verschenen in: IBR Tracker. (2015, april). TBR 2015/66. https://www.ibrtracker.nl/docs/articles/2015/juni/tbr-2015-66 Raad van Arbitrage voor de Bouw, 30 december 2014, No. 71.932…

9 april 2015 · Leestijd 45 min
Annotatie TBR 2015/66 is een premium artikel

Premium

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
Wurgcontract schrikt bouwers af

Ondanks Haagse normen voor fatsoenlijk aanbesteden. zadelen opdrachtgevers bouwbedrijven steeds vaker op met wurgcontracten. signaleren deskundigen. “Het is schrikbarend wat bouwers krijgen voorgelegd.” 

6 maart 2015 · Leestijd 5 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
Over allocatie van kosten, herziening van verrekenprijzen en manipulatieve inschrijvingen

Op de valreep van 2010 verscheen de Standaard RAW Bepalingen 2010, de zevende Standaard die het CROW sinds 1985 heeft gepubliceerd. Hierna zal ik de wijzigingen in het juridische ge­deelte van de nieuwe Standaard ten opzichte van de vorige…

5 december 2011 · Leestijd 31 min
Over allocatie van kosten, herziening van verrekenprijzen en manipulatieve inschrijvingen is een premium artikel

Premium

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Infra (GWW)
Standaard RAW Bepalingen 2005

In oktober 2005 is de zesde editie verschenen van de Standaard RAW Bepalingen. Omdat een groot deel van de contracten in de grond-, weg- en waterbouw wordt afgesloten op basis van deze Standaard is die vijfjaarlijkse gebeurtenis belangrijk bouwrechtelijk nieuws.

1 maart 2006 · Leestijd 17 min
Standaard RAW Bepalingen 2005 is een premium artikel

Premium