ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de wereld

De waterbouwers onder onze cliënten zijn actief op het gebied van het ontwerp, de bouw en het onderhoud in binnenlandse of buitengaatse wateren van:

  • waterkeringen (dijken, kades)
  • vaarwegen en natte arealen
  • kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen, bruggen)
  • havens, aanlegsteigers en kades
  • baggerwerken (baggeren en suppleties)
  • hoogwaterbescherming (dijkverbetering)
  • landwinning
  • natuurontwikkeling
  • verondieping

Bijzondere uitdagingen en eisen

Als die werkzaamheden plaatsvinden in historische binnensteden dan levert dat extra uitdagingen op inzake duurzaamheid, hinder en de bijzondere eisen die gesteld worden aan het werken aan wereld-, cultureel- en monumentaal erfgoed.

Wij adviseren waterbouwers bij het doorlopen van selectie- en gunningprocedures in aanbestedingen van overheden en private partijen. Als dat nodig is dan helpen wij waterbouwers al in de inlichtingenfase van een aanbesteding bij het corrigeren van aanbesteders die willen afwijken van de dwingende voorschriften van standaardvoorwaarden zoals de UAV-GC of RAW-systematiek.

Op nationaal niveau adviseren wij over RAW-contracten en in toenemende mate over geïntegreerde en innovatieve contractvormen in de nederlandse waterbouw, zoals UAV-GC 2005, prestatiecontracten, Design & Build of Design & Construct, en het twee-fasen-contract.

Offshore waterbouwers houden zich bezig met baggeren en opspuiten, kabel- en pijpenleggen en het realiseren van kunstwerken (kades, funderingen van booreilanden en windturbines). Zij benaderen ons met vragen over offshore-contractvormen voor (EPIC) contracten zoals FIDIC Yellow Book/Red Book en IMCA Marine Construction Contracts Rev.3.

Veel voorkomende geschillen

Ook adviseren wij waterbouwers bij geschillen over (besteks-)wijzigingen, besteksuitleg, de afrekening van meer- en minderwerk, bijbetaling, aanspraken op kostenvergoeding en termijnsverlenging vanwege bodemaspecten (paragraaf 13 UAV-GC) of onvoorziene omstandigheden, stagnatie, verontreiniging, boete- en kortingsregelingen, toepassing van een Delay and disruption Protocol, Prolongation Claims, Liquidated Damages, mitigation measures, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, remedial works, verborgen gebreken en garanties.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (voorheen de Raad van Arbitrage voor de Bouw), het NAI, het ICC en de gewone rechter. Geregeld worden geschillen opgelost met behulp van ad hoc arbitrage, mediation of bindend advies.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van waterbouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Het zijn stuk voor stuk enorme vakliefhebbers. Ze houden van hun vak en kunnen vol overgave en passie erover praten. Dat hebben ze allemaal!’

Katja Groenendaal
Hoofd Juridische Zaken bij Van Wijnen N.V.

‘Het liefst heb ik zo min mogelijk met ze te maken. Aan de ene kant dat deftige, dat gedateerde, aan de andere kant: praktisch, snelheid, doorpakken. Want ze zijn niet wollig en stoffig. De verwachting van wollig en stoffig (toen ik hen bezocht) is niet uitgekomen. Sindsdien ben ik hun promotor.’

Ted van ’t Hek
Van 't Hek Groep

‘Aan andere advocaten moet ik vaak uitleggen hoe het zit, bij Rozemond hoef ik dat nooit te doen. Vaak denk ik: verzin een list! Bij andere kantoren moet ik dat vaak zelf aandragen, bij Rozemond komen zij ermee. Arno kan het spraakmakend vertellen.’

Martin de Jong
Vestigingsdirecteur Van Wijnen Dordrecht

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC

Zoals iedere bouwrechtjurist bekend, worden de in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden UAV-GC 2005 momenteel herzien. Thomas de…

8 februari 2022 · Leestijd 2 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens par. 16 lid 10 UAV-GC

Zoals bekend is CROW momenteel bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Of en wanneer de herziene versie – onder de noemer UAV-GC 2020 – zal…

10 januari 2022 · Leestijd 29 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Aanbestedingsrecht
Studieochtend: Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen …

N.t.b. locatie in Utrecht
30 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In d…

BCN Utrecht
28 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Privaatrechtelijk bouwrecht 2022

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Euro…

BCN Utrecht
13 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-…

Online
12 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiedag: UAV-GC 2005 en UAV-GC 202?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een …

BCN Utrecht
7 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Algemeen Aanbestedingsrecht

Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door …

BCN Utrecht
26 september 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Bouwrecht
Studiemiddag: Bouwtijd en vertraging (VII)

Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. De periode waarbinnen een ontwerp uitgevoerd moet worden moet van te voren worden bepaald,…

BCN Utrecht
2 november 2021