ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de wereld

De waterbouwers onder onze cliënten zijn actief op het gebied van het ontwerp, de bouw en het onderhoud in binnenlandse of buitengaatse wateren van:

  • waterkeringen (dijken, kades)
  • vaarwegen en natte arealen
  • kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen, bruggen)
  • havens, aanlegsteigers en kades
  • baggerwerken (baggeren en suppleties)
  • hoogwaterbescherming (dijkverbetering)
  • landwinning
  • natuurontwikkeling
  • verondieping

Bijzondere uitdagingen en eisen

Als die werkzaamheden plaatsvinden in historische binnensteden dan levert dat extra uitdagingen op inzake duurzaamheid, hinder en de bijzondere eisen die gesteld worden aan het werken aan wereld-, cultureel- en monumentaal erfgoed.

Wij adviseren waterbouwers bij het doorlopen van selectie- en gunningprocedures in aanbestedingen van overheden en private partijen. Als dat nodig is dan helpen wij waterbouwers al in de inlichtingenfase van een aanbesteding bij het corrigeren van aanbesteders die willen afwijken van de dwingende voorschriften van standaardvoorwaarden zoals de UAV-GC of RAW-systematiek.

Op nationaal niveau adviseren wij over RAW-contracten en in toenemende mate over geïntegreerde en innovatieve contractvormen in de nederlandse waterbouw, zoals UAV-GC 2005, prestatiecontracten, Design & Build of Design & Construct, en het twee-fasen-contract.

Offshore waterbouwers houden zich bezig met baggeren en opspuiten, kabel- en pijpenleggen en het realiseren van kunstwerken (kades, funderingen van booreilanden en windturbines). Zij benaderen ons met vragen over offshore-contractvormen voor (EPIC) contracten zoals FIDIC Yellow Book/Red Book en IMCA Marine Construction Contracts Rev.3.

Veel voorkomende geschillen

Ook adviseren wij waterbouwers bij geschillen over (besteks-)wijzigingen, besteksuitleg, de afrekening van meer- en minderwerk, bijbetaling, aanspraken op kostenvergoeding en termijnsverlenging vanwege bodemaspecten (paragraaf 13 UAV-GC) of onvoorziene omstandigheden, stagnatie, verontreiniging, boete- en kortingsregelingen, toepassing van een Delay and disruption Protocol, Prolongation Claims, Liquidated Damages, mitigation measures, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, remedial works, verborgen gebreken en garanties.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (voorheen de Raad van Arbitrage voor de Bouw), het NAI, het ICC en de gewone rechter. Geregeld worden geschillen opgelost met behulp van ad hoc arbitrage, mediation of bindend advies.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van waterbouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Prettig, scherp en effectief. Ondanks dat het spannend is kunnen we met humor ook de ontspanning vinden en daarbij is Arno altijd dezelfde. Hij kent ons, weet hoe we georganiseerd zijn en hoe de hazen lopen in ons bedrijf. Hij kent onze cultuur en spreekt onze taal. Bij andere kantoren is dat ‘ik ben nu druk, ik geef het aan een collega door’. Dat doet Rozemond niet en dat is prettig. Ik ben een vechter en Arno past daarbij. Hij is ook zo.’

Cor Simons
Directeur Bouw Van Wijnen West

‘Elke zaak hebben we tot nu toe gewonnen’. ‘Alle waarde naar zijn geld’. ‘Bij een hele zware zaak staat Rozemond bij mij op nummer 1.’

Peter van Gelder
Algemeen directeur Bouwers van Braam-Minnesma B.V.

‘Aan andere advocaten moet ik vaak uitleggen hoe het zit, bij Rozemond hoef ik dat nooit te doen. Vaak denk ik: verzin een list! Bij andere kantoren moet ik dat vaak zelf aandragen, bij Rozemond komen zij ermee. Arno kan het spraakmakend vertellen.’

Martin de Jong
Vestigingsdirecteur Van Wijnen Dordrecht

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Vertragingsschade: de verplichting van de aannemer om het werk tijdig op te leveren cover
Blog Bouwrecht
Vertragingsschade: de verplichting van de aannemer om het werk tijdig op te leveren

In de bouw zien we regelmatig dat projecten niet op tijd worden afgerond. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om er…

26 februari 2024 · Leestijd 6 min
Cobouw column Thomas de Leeuwe
publicatie Bouwrecht
Het bouwteam: het ideale contractmodel?

In deze column voor Cobouw staat Thomas stil bij het bouwteam. Is deze contractvorm de Heilige Graal, die aan alle discussies tussen opdrachtgevers en aannemers een einde zal maken?

6 februari 2024 · Leestijd 1 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Bouwrecht
Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-…

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
14 mei 2024
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Bouwrecht
Studiemiddag: Alles over de UAV

De meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw zijn nog altijd de UAV 2012. Zo worden deze bijvoorbeeld toegepast bij…

BCN Utrecht
7 maart 2024
Cobouw column Thomas de Leeuwe
publicatie Bouwrecht
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: wat is een bouwwerk?

In deze column voor Cobouw staat Thomas stil bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2024 in werking treedt. In deze wet wordt de term ‘bouwwerk’ gebruikt, maar wat is dat nu precies?

21 december 2023 · Leestijd 1 min
Cobouw column Thomas de Leeuwe
publicatie Bouwrecht
Voortschrijdend inzicht in de bouw

In zijn tweede column voor Cobouw staat Thomas stil bij twee voor de praktijk relevante vonnissen over voortschrijdend (technisch) inzicht in de bouw.

6 december 2023 · Leestijd 1 min
verjaringstermijn
Blog Bouwrecht
De aanneming van werk en de tweejarige verjaringstermijn van art. 7:761 BW

Als een opdrachtgever een gebrek ontdekt in het opgeleverde werk, dan zal hij dat – als hij assertief genoeg is…

5 december 2023 · Leestijd 6 min
Event Aanbestedingsrecht
Rozemond Breakfast Special (24 november 2023)

Speciaal voor onze cliënten was er 24 november jl. weer een editie van de Rozemond Breakfast Special. Dit keer waren…

Huize Frankendael
24 november 2023
Event Bouwrecht
Rozemond Breakfast Special (5 oktober 2023)

Speciaal voor onze cliënten was er 5 oktober jl. weer een editie van de Rozemond Breakfast Special. In het koetshuis…

Huize Frankendael
5 oktober 2023