ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de wereld

De waterbouwers onder onze cliënten zijn actief op het gebied van het ontwerp, de bouw en het onderhoud in binnenlandse of buitengaatse wateren van:

  • waterkeringen (dijken, kades)
  • vaarwegen en natte arealen
  • kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen, bruggen)
  • havens, aanlegsteigers en kades
  • baggerwerken (baggeren en suppleties)
  • hoogwaterbescherming (dijkverbetering)
  • landwinning
  • natuurontwikkeling
  • verondieping

Bijzondere uitdagingen en eisen

Als die werkzaamheden plaatsvinden in historische binnensteden dan levert dat extra uitdagingen op inzake duurzaamheid, hinder en de bijzondere eisen die gesteld worden aan het werken aan wereld-, cultureel- en monumentaal erfgoed.

Wij adviseren waterbouwers bij het doorlopen van selectie- en gunningprocedures in aanbestedingen van overheden en private partijen. Als dat nodig is dan helpen wij waterbouwers al in de inlichtingenfase van een aanbesteding bij het corrigeren van aanbesteders die willen afwijken van de dwingende voorschriften van standaardvoorwaarden zoals de UAV-GC of RAW-systematiek.

Op nationaal niveau adviseren wij over RAW-contracten en in toenemende mate over geïntegreerde en innovatieve contractvormen in de nederlandse waterbouw, zoals UAV-GC 2005, prestatiecontracten, Design & Build of Design & Construct, en het twee-fasen-contract.

Offshore waterbouwers houden zich bezig met baggeren en opspuiten, kabel- en pijpenleggen en het realiseren van kunstwerken (kades, funderingen van booreilanden en windturbines). Zij benaderen ons met vragen over offshore-contractvormen voor (EPIC) contracten zoals FIDIC Yellow Book/Red Book en IMCA Marine Construction Contracts Rev.3.

Veel voorkomende geschillen

Ook adviseren wij waterbouwers bij geschillen over (besteks-)wijzigingen, besteksuitleg, de afrekening van meer- en minderwerk, bijbetaling, aanspraken op kostenvergoeding en termijnsverlenging vanwege bodemaspecten (paragraaf 13 UAV-GC) of onvoorziene omstandigheden, stagnatie, verontreiniging, boete- en kortingsregelingen, toepassing van een Delay and disruption Protocol, Prolongation Claims, Liquidated Damages, mitigation measures, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, remedial works, verborgen gebreken en garanties.

Procederen doen wij ten overstaan van arbiters van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (voorheen de Raad van Arbitrage voor de Bouw), het NAI, het ICC en de gewone rechter. Geregeld worden geschillen opgelost met behulp van ad hoc arbitrage, mediation of bindend advies.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van waterbouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Het is een goede gast, hij snapt het goed en hij reageert snel. Hij kan kleine zaken goed oplossen en hij kan grote zaken maken. Hij snapt hoe het in de bouw gaat maar weet het wel juridisch zo te verwoorden dat het de goede kant op gaat en de strategie volgt. Bouwkundig kan het allemaal heel juridisch, maar Michiel verwoordt het in het gewoon Nederlands.’

Gijs Hermelink
Contractmanager bij Koopmans

‘Het liefst heb ik zo min mogelijk met ze te maken. Aan de ene kant dat deftige, dat gedateerde, aan de andere kant: praktisch, snelheid, doorpakken. Want ze zijn niet wollig en stoffig. De verwachting van wollig en stoffig (toen ik hen bezocht) is niet uitgekomen. Sindsdien ben ik hun promotor.’

Ted van ’t Hek
Van 't Hek Groep

‘Prettig, scherp en effectief. Ondanks dat het spannend is kunnen we met humor ook de ontspanning vinden en daarbij is Arno altijd dezelfde. Hij kent ons, weet hoe we georganiseerd zijn en hoe de hazen lopen in ons bedrijf. Hij kent onze cultuur en spreekt onze taal. Bij andere kantoren is dat ‘ik ben nu druk, ik geef het aan een collega door’. Dat doet Rozemond niet en dat is prettig. Ik ben een vechter en Arno past daarbij. Hij is ook zo.’

Cor Simons
Directeur Bouw Van Wijnen West

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Bouwrecht
Prijsstijgingen in de bouw

De Cobouw staat inmiddels dagelijks vol met artikelen over de steeds verder stijgende prijzen voor grondstoffen in de bouw. Enkele weken geleden mocht…

31 januari 2023 · Leestijd 3 min
Een tafel vol papieren dossiers en een map van Rozemond Advocaten.
Blog Bouwrecht
Update jurisprudentie prijsstijgingen

Discussies over prijsstijgingen zijn in de bouw niet meer weg te denken. Thomas de Leeuwe heeft voor u de meest recente jurisprudentie op een rijtje gezet.

23 november 2022 · Leestijd 5 min
Event Bouwrecht
Rozemond Breakfast Special (derde editie)

Ditmaal bespraken Elja Touwen en Rob Bleeker twee actuele onderwerpen, namelijk: De (on)mogelijkheid om EMVI-beoordelingen aan te vechten bij de rechter…

Huize Frankendael
28 oktober 2022
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Onderhande­lingsprocedure zonder voorafgaande bekend­making onder voorwaarden toegestaan

Dit arrest geeft bruikbare kaders voor aanbesteders, maar minder rechtszekerheid voor inschrijvers, als een aanbesteding mislukt omdat de geraamde waarde…

19 oktober 2022 · Leestijd 56 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Annotatie TBR 2022/47

In Klaipédos-arrest heeft het Hof van Justitie EG onder meer een aantal prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke…

10 oktober 2022 · Leestijd 54 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Online Studiemiddag: Onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden

Sinds enige tijd heeft de bouw te maken met prijsinstabiliteit van verschillende bouwmaterialen, brandstoffen en energieprijzen. Die prijsinstabiliteit kan zorgen…

Online, real-time en interactief
2 november 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming

Bij de realisatie van een werk zijn vaak meer dan twee partijen betrokken, dit ook als gevolg van steeds verdergaande…

BCN Utrecht
13 oktober 2022
Het logo van Rozemond Advocaten.
Event Bouwrecht
Rozemond Breakfast Special

Afgelopen vrijdag (30 september jl.) hebben wij weer een ‘Breakfast Special’ georganiseerd voor onze relaties in Huize Frankendael in Amsterdam….

Huize Frankendael
30 september 2022
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC

Zoals iedere bouwrechtjurist bekend, worden de in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden UAV-GC 2005 momenteel herzien. Thomas de…

8 februari 2022 · Leestijd 2 min