Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
EventBouwrecht

Studiemiddag: Alles over de UAV

Locatie

BCN Utrecht

Datum

7 maart 2024

Rob Bleeker I Jørgen den Houting I Instituut voor Bouwrecht

De meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw zijn nog altijd de UAV 2012. Zo worden deze bijvoorbeeld toegepast bij standaard besteksystemen zoals RAW en STABU. De context waarin de UAV 2012 van toepassing worden verklaard is echter wel aan flinke veranderingen onderhevig. Kortom, alle reden voor een overzichtscursus.

Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

• verplichtingen van de opdrachtgever en van de aannemer (algemeen); en ontwerpverantwoordelijkheid aannemer bij ‘detailengineering’ en overige ontwerpverplichtingen
• verantwoordelijkheid juistheid en ontbrekende gegevens: risicoverdeling § 29 lid 3 UAV 2012
• waarschuwings- en onderzoeksplicht aannemer, medewerkings- en spreekplicht opdrachtgever en directie
• schorsing, stillegging en opzegging
• meer- en minderwerk (meer specifiek: wanneer moet meerwerk vooraf worden overeengekomen en gemeld?)
• herziening UAV 2012 en wijzigingen door de Wkb; in het bijzonder oplevering en aansprakelijkheid ná oplevering

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter