ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Verzekeringsdekking voor hoge faalkosten in de bouw?

De bouw kent een aantal specifieke verzekeringen zoals de CAR-verzekering, de ontwerpverzekering, die onder meerdere benamingen op de markt verschijnt zoals BOV – Bouw en Ontwerp Verzekering – of PI – Professional Indemnity – en de aansprakelijkheidsverzekering. Die laatste wordt ook wel als afzonderlijke rubriek of sectie op de CAR-polis meegenomen.

Hoewel de faalkosten in de bouw hoog zijn en er tal van initiatieven zijn/worden ontplooid om die naar beneden te krijgen, is het bij bouwers niet altijd een vanzelfsprekendheid om na te gaan of er wellicht verzekeringsdekking is voor een calamiteit of een mislukt productieproces, voor daarbij ontstane schade of uitloop van het werk. Soms is daar een aanwijsbare reden voor, bijvoorbeeld als op voorhand duidelijk is dat de schade niet gedekt is of als het eigen risico zo hoog is dat het niet loont om een claim bij verzekeraars in te dienen. 

Claims made

Maar het niet of te laat melden van schade kan fatale gevolgen hebben, zeker in de ‘claims made’ systematiek. Dat claims made – begrip is van cruciaal belang in de wereld van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit begrip is de uitkomst van een ontwikkeling die zich de afgelopen decennia heeft afgespeeld en waarbij verzekeraars pogingen ondernamen om uitkering voor eventuele naijlende schades zoveel mogelijk in te perken om zodoende de periode waarin men na oplevering van een werk nog tot uitkering hoefde over te gaan in te korten. Daarvoor was het uitgangspunt dat men schade dekte die was ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, het zogenoemde loss occurence systeem. Dat was overigens weer de opvolger van de act-committed dekking waarbij dekking werd verleend wanneer de schade zijn oorzaak vond in de verzekerde periode.

Uitgangspunt bij claims made is dat de verzekerde tijdens de verzekerde periode aansprakelijk wordt gesteld door de partij die de schade leed. Hierdoor is er geen mogelijkheid om na de looptijd van de verzekering nog te claimen, de zogenoemde uitlooptijd wordt daardoor tot nul teruggebracht. In die onversneden vorm komt dat overigens  zelden voor; doorgaans is er een kleine uitloop in de polis opgenomen.

Het niet of te laat melden van een claim bij een verzekeraar kan inderdaad fataal zijn maar hoeft dat niet. In de polis kan namelijk een bepaling staan dat als de verzekeraar ‘last’ heeft van de late melding, in de zin dat hij daardoor schade lijdt, zijn uitkeringsplicht wordt verminderd met de schade die daarvan het gevolg is. Het loont de moeite daar nauwkeurig naar te kijken.

Het verzekeringsrecht wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek (BW), waar in titel 7.17 de rechtsverhouding tussen verzekeraar en verzekerde is geregeld, maar bovenal door de polisvoorwaarden die op de verzekering van toepassing worden verklaard. Met name die voorwaarden, en eventueel aanvullende clausules en uitsluitingen, vormen een moeilijk toegankelijk geheel. Verzekeraars trachten hun risico te beperken met allerlei clausules als bijvoorbeeld een betonclausule, een damwandenclausule, een in de grond gevormde palenclausule of een coatingclausule maar niet steeds duidelijk is tot hoever dat risico daarmee is ingeperkt. Daarover verschillen verzekeraars en verzekerden regelmatig met elkaar van mening. Het komt dan aan op uitleg van de betreffende bepaling of clausule.

Schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces

Een andere regelmatig terugkerende discussie bij CAR-verzekeringen is die over het schadebegrip en dan met name de vraag of er een gave zaak tot stand is gekomen die vervolgens beschadigd is geraakt. Deze discussie speelt voornamelijk bij schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces. Denk aan de in de grond gevormde palen die een insnoering laten zien of de coating die niet hecht of blaasvorming vertoont. Dat zijn lastige discussies waarbij tevens aan de orde kan komen de vraag of de dekking van de verzekering al dan niet beperkt is tot onderdelen van het werk die voltooid zijn en/of de polis mede dekking biedt voor beschadigde bouwstoffen. Ook kan daarbij een rol spelen de vraag waardoor het totstandkomingsproces is verstoord, door een fout van de aannemer of door een van buitenkomende oorzaak.

Wij staan verzekerden (opdrachtgevers, aannemers, architecten en raadgevend ingenieurs) bij in bouw gerelateerde verzekeringsdiscussies. Daarbij kan het gaan om een discussie met de schadebehandelaar of expert over het vaststellen van de schadeomvang, over dekking onder de polis en uitleg van de polisbepalingen en en om (beroeps)aansprakelijkheidskwesties. Mocht het niet mogelijk blijken om in overleg een bevredigende oplossing te bereiken dan gaan wij zo nodig over tot juridische stappen, ofwel via arbitrage ofwel via de burgerlijke rechter.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van verzekeringsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Prettig, scherp en effectief. Ondanks dat het spannend is kunnen we met humor ook de ontspanning vinden en daarbij is Arno altijd dezelfde. Hij kent ons, weet hoe we georganiseerd zijn en hoe de hazen lopen in ons bedrijf. Hij kent onze cultuur en spreekt onze taal. Bij andere kantoren is dat ‘ik ben nu druk, ik geef het aan een collega door’. Dat doet Rozemond niet en dat is prettig. Ik ben een vechter en Arno past daarbij. Hij is ook zo.’

Cor Simons
Directeur Bouw Van Wijnen West

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Het is een goede gast, hij snapt het goed en hij reageert snel. Hij kan kleine zaken goed oplossen en hij kan grote zaken maken. Hij snapt hoe het in de bouw gaat maar weet het wel juridisch zo te verwoorden dat het de goede kant op gaat en de strategie volgt. Bouwkundig kan het allemaal heel juridisch, maar Michiel verwoordt het in het gewoon Nederlands.’

Gijs Hermelink
Contractmanager bij Koopmans

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Versnellingsmaatregelen in de bouw: voor wiens rekening? cover
Blog Bouwrecht
Versnellingsmaatregelen in de bouw: voor wiens rekening?

In een serie blogs behandel ik het onderwerp vertragingsschade in de bouw. Zo vertelde ik in verschillende blogs meer over…

8 mei 2024 · Leestijd 6 min
Stagnatieschade: wat kan een aannemer doen bij exoneraties in overeenkomst en bestek? cover
Blog Bouwrecht
Stagnatieschade: wat kan een aannemer doen bij exoneraties in overeenkomst en bestek?

In een serie blogs sta ik stil bij het onderwerp vertragingsschade. In een van mijn eerdere blogs schreef ik dat…

30 april 2024 · Leestijd 7 min
Event Bouwrecht
Rozemond Breakfast Special (19 april 2024)

Speciaal voor onze cliënten was er 19 april jl. weer een editie van de Rozemond Breakfast Special. Dit keer waren…

Huize Frankendael
19 april 2024
Stagnatieschade, oorzakelijk verband & het kritieke pad cover
Blog Bouwrecht
Stagnatieschade, oorzakelijk verband & het kritieke pad

In een serie blogs sta ik stil bij het onderwerp vertragingsschade. Zo ging ik in eerdere blogs onder meer in…

18 april 2024 · Leestijd 8 min
Vertragingsschade en de financiële meldplicht van de aannemer cover
Blog Bouwrecht
Vertragingsschade en de financiële meldplicht van de aannemer

In een serie blogs sta ik stil bij het onderwerp vertragingsschade. In de eerste blog uit deze serie behandelde ik…

3 april 2024 · Leestijd 6 min
Bouwtijdoverschrijding en vertragingsschade bij de opdrachtgever cover
Blog Bouwrecht
Bouwtijdoverschrijding en vertragingsschade bij de opdrachtgever

In een serie blogs behandel ik het onderwerp vertragingsschade. In de eerste blog uit deze serie stond ik stil bij…

19 maart 2024 · Leestijd 6 min
Cobouw column Thomas de Leeuwe
publicatie Bouwrecht
Design & Build-contracten: hoe verder ?

In deze Cobouw column staat Thomas de Leeuwe stil bij het geïntegreerde bouwcontract. Heeft deze contractvorm nog toekomst?

14 maart 2024 · Leestijd 1 min
Vertragingsschade: de verplichting van de aannemer om het werk tijdig op te leveren cover
Blog Bouwrecht
Vertragingsschade: de verplichting van de aannemer om het werk tijdig op te leveren

In de bouw zien we regelmatig dat projecten niet op tijd worden afgerond. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om er…

26 februari 2024 · Leestijd 6 min
Cobouw column Thomas de Leeuwe
publicatie Bouwrecht
Het bouwteam: het ideale contractmodel?

In deze column voor Cobouw staat Thomas stil bij het bouwteam. Is deze contractvorm de Heilige Graal, die aan alle discussies tussen opdrachtgevers en aannemers een einde zal maken?

6 februari 2024 · Leestijd 1 min