ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Verzekeringsdekking voor hoge faalkosten in de bouw?

De bouw kent een aantal specifieke verzekeringen zoals de CAR-verzekering, de ontwerpverzekering, die onder meerdere benamingen op de markt verschijnt zoals BOV – Bouw en Ontwerp Verzekering – of PI – Professional Indemnity – en de aansprakelijkheidsverzekering. Die laatste wordt ook wel als afzonderlijke rubriek of sectie op de CAR-polis meegenomen.

Hoewel de faalkosten in de bouw hoog zijn en er tal van initiatieven zijn/worden ontplooid om die naar beneden te krijgen, is het bij bouwers niet altijd een vanzelfsprekendheid om na te gaan of er wellicht verzekeringsdekking is voor een calamiteit of een mislukt productieproces, voor daarbij ontstane schade of uitloop van het werk. Soms is daar een aanwijsbare reden voor, bijvoorbeeld als op voorhand duidelijk is dat de schade niet gedekt is of als het eigen risico zo hoog is dat het niet loont om een claim bij verzekeraars in te dienen. 

Claims made

Maar het niet of te laat melden van schade kan fatale gevolgen hebben, zeker in de ‘claims made’ systematiek. Dat claims made – begrip is van cruciaal belang in de wereld van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit begrip is de uitkomst van een ontwikkeling die zich de afgelopen decennia heeft afgespeeld en waarbij verzekeraars pogingen ondernamen om uitkering voor eventuele naijlende schades zoveel mogelijk in te perken om zodoende de periode waarin men na oplevering van een werk nog tot uitkering hoefde over te gaan in te korten. Daarvoor was het uitgangspunt dat men schade dekte die was ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, het zogenoemde loss occurence systeem. Dat was overigens weer de opvolger van de act-committed dekking waarbij dekking werd verleend wanneer de schade zijn oorzaak vond in de verzekerde periode.

Uitgangspunt bij claims made is dat de verzekerde tijdens de verzekerde periode aansprakelijk wordt gesteld door de partij die de schade leed. Hierdoor is er geen mogelijkheid om na de looptijd van de verzekering nog te claimen, de zogenoemde uitlooptijd wordt daardoor tot nul teruggebracht. In die onversneden vorm komt dat overigens  zelden voor; doorgaans is er een kleine uitloop in de polis opgenomen.

Het niet of te laat melden van een claim bij een verzekeraar kan inderdaad fataal zijn maar hoeft dat niet. In de polis kan namelijk een bepaling staan dat als de verzekeraar ‘last’ heeft van de late melding, in de zin dat hij daardoor schade lijdt, zijn uitkeringsplicht wordt verminderd met de schade die daarvan het gevolg is. Het loont de moeite daar nauwkeurig naar te kijken.

Het verzekeringsrecht wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek (BW), waar in titel 7.17 de rechtsverhouding tussen verzekeraar en verzekerde is geregeld, maar bovenal door de polisvoorwaarden die op de verzekering van toepassing worden verklaard. Met name die voorwaarden, en eventueel aanvullende clausules en uitsluitingen, vormen een moeilijk toegankelijk geheel. Verzekeraars trachten hun risico te beperken met allerlei clausules als bijvoorbeeld een betonclausule, een damwandenclausule, een in de grond gevormde palenclausule of een coatingclausule maar niet steeds duidelijk is tot hoever dat risico daarmee is ingeperkt. Daarover verschillen verzekeraars en verzekerden regelmatig met elkaar van mening. Het komt dan aan op uitleg van de betreffende bepaling of clausule.

Schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces

Een andere regelmatig terugkerende discussie bij CAR-verzekeringen is die over het schadebegrip en dan met name de vraag of er een gave zaak tot stand is gekomen die vervolgens beschadigd is geraakt. Deze discussie speelt voornamelijk bij schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces. Denk aan de in de grond gevormde palen die een insnoering laten zien of de coating die niet hecht of blaasvorming vertoont. Dat zijn lastige discussies waarbij tevens aan de orde kan komen de vraag of de dekking van de verzekering al dan niet beperkt is tot onderdelen van het werk die voltooid zijn en/of de polis mede dekking biedt voor beschadigde bouwstoffen. Ook kan daarbij een rol spelen de vraag waardoor het totstandkomingsproces is verstoord, door een fout van de aannemer of door een van buitenkomende oorzaak.

Wij staan verzekerden (opdrachtgevers, aannemers, architecten en raadgevend ingenieurs) bij in bouw gerelateerde verzekeringsdiscussies. Daarbij kan het gaan om een discussie met de schadebehandelaar of expert over het vaststellen van de schadeomvang, over dekking onder de polis en uitleg van de polisbepalingen en en om (beroeps)aansprakelijkheidskwesties. Mocht het niet mogelijk blijken om in overleg een bevredigende oplossing te bereiken dan gaan wij zo nodig over tot juridische stappen, ofwel via arbitrage ofwel via de burgerlijke rechter.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van verzekeringsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Het zijn stuk voor stuk enorme vakliefhebbers. Ze houden van hun vak en kunnen vol overgave en passie erover praten. Dat hebben ze allemaal!’

Katja Groenendaal
Hoofd Juridische Zaken bij Van Wijnen N.V.

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Elke zaak hebben we tot nu toe gewonnen’. ‘Alle waarde naar zijn geld’. ‘Bij een hele zware zaak staat Rozemond bij mij op nummer 1.’

Peter van Gelder
Algemeen directeur Bouwers van Braam-Minnesma B.V.

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Bouwrecht
Het Rozemond-kwartetspel en versnelling van de bouw

Versnelling van de bouw

3 april 2023 · Leestijd 1 min
Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Bouwrecht
Bouwen met Hugo de Jonge

Arno Jacobs en Daan Versteeg stellen vragen aan Hugo de Jonge. Daarbij worden de mogelijkheden voor de minister om te stimuleren en te interveniëren besproken.

3 april 2023 · Leestijd 2 min
Een tafel vol papieren dossiers en een map van Rozemond Advocaten.
publicatie Bouwrecht
Extreme prijsstijgingen en $47 UAV

Thomas de Leeuwe schreef een artikel over extreme prijsstijgingen voor TBR nr. 18 – 2023. In deze bijdrage staat §…

10 maart 2023 · Leestijd 1 min
Een portretfoto van bouwrecht advocaat Thomas de Leeuwe.
publicatie Bouwrecht
Prijsstijgingen, tijd voor een nieuwe benadering

Thomas de Leeuwe schreef een artikel over prijsstijgingen en  §47 UAV in Cobouw nr. 8 – 2023. De laatste jaren…

10 maart 2023 · Leestijd 1 min
Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Bouwrecht
Prijsstijgingen in de bouw

De Cobouw staat inmiddels dagelijks vol met artikelen over de steeds verder stijgende prijzen voor grondstoffen in de bouw. Enkele weken geleden mocht…

31 januari 2023 · Leestijd 3 min
Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
podcast Bouwrecht
Het protest van de opdrachtgever

In deze eerste aflevering van de vernieuwde Rozemond Podcast, bespreken Arno Jacobs en Jorgen den Houting een recent vonnis in een zaak over art. 7:761 lid 1 BW.

14 december 2022 · Leestijd 1 min
Een tafel vol papieren dossiers en een map van Rozemond Advocaten.
Blog Bouwrecht
Update jurisprudentie prijsstijgingen

Discussies over prijsstijgingen zijn in de bouw niet meer weg te denken. Thomas de Leeuwe heeft voor u de meest recente jurisprudentie op een rijtje gezet.

23 november 2022 · Leestijd 5 min
Event Bouwrecht
Rozemond Breakfast Special (derde editie)

Ditmaal bespraken Elja Touwen en Rob Bleeker twee actuele onderwerpen, namelijk: De (on)mogelijkheid om EMVI-beoordelingen aan te vechten bij de rechter…

Huize Frankendael
28 oktober 2022
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Onderhande­lingsprocedure zonder voorafgaande bekend­making onder voorwaarden toegestaan

Dit arrest geeft bruikbare kaders voor aanbesteders, maar minder rechtszekerheid voor inschrijvers, als een aanbesteding mislukt omdat de geraamde waarde…

19 oktober 2022 · Leestijd 56 min