ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Complexe installaties voeren boventoon

De technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia zijn net zo indrukwekkend als stormachtig geweest. Ruim 50 jaar geleden vloog Apollo 11 naar de maan met deze boordcomputer (Apollo Guidance Computer):

Om u een idee te geven: de klok van de iPhone is 32.600 maal sneller en kan instructies 120.000.000 maal sneller verwerken. 

Deze technologische vooruitgang heeft er mede aan bijgedragen dat in bepaalde werken – dat wil zeggen complexe installaties – (innovatieve) techniek de boventoon voert in. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties, huisvuilverbrandingsinstallaties, afvalscheidingsinstallaties, installaties op het gebied van de metaal-, olie- en gasindustrie en de chemische industrie etc. 

Vooral coördinatie van het bouwproces

In dergelijke werken gaat het in feite louter om de techniek en de (steeds complexere) installaties en is de bijdrage van de bouwkundige aannemer aan het bouwproces beperkt. Het is geen uitzondering meer dat deze nog slechts de fundering, het staal en de bouwkundige schil zoals gevel en dak voor zijn rekening neemt. Vaak blijft hij wel verantwoordelijk voor de coördinatie omdat daar veel ervaring mee is opgedaan.

Deze andere opzet ten opzichte van de traditionele manier van werken in de bouw heeft ingrijpende gevolgen. Het ontwerp en de uitvoering van installaties in de industriebouw is in omvang vaak groter en complexer dan de E- en W-installaties in reguliere werken. Wijzigingen van het MTO (Material Take Off), ISO’s, P&IDs (Piping and Instrumentation Diagrams) en andere ontwerpgegevens leiden veelal tot hogere uitvoeringskosten en technisch complexere geschillen.

Grotere inbreng voor installatieadviseurs

Zo brengt het grote aandeel aan installaties ook een geheel nieuw begrippenkader met zich mee met termen als FAT (Factory Acceptance Testing), iFAT (Integrated (Factory Acceptance Testing), SAT (Site Acceptance test), SIT (Site Integration Test) etc. Ook ligt er meer dan voorheen de nadruk op verificatie en documentatie van de gebruikte installatiecomponenten en gaan aan de oplevering uitgebreide en grondige beproevingsprocedures vooraf. Daarnaast hebben installatieadviseurs vanzelfsprekend ook een grotere inbreng dan in de traditionele bouw. 

Deze bijzondere omstandigheden vergen kennis van de nieuwe begrippen, de voorwaarden en van de andere verhoudingen tussen de betrokken bouw- en installatiebedrijven en de adviseurs.

Bijzondere eisen en andere algemene voorwaarden

Op de bouw van dergelijke werken zijn bovendien meestal andere algemene voorwaarden van toepassing, zoals combinaties van DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) of overeenkomsten op basis van de FIDIC contractmodellen (o.a. Red Book, Yellow Book, Silver Book).

De industriebouw is dan ook een bijzondere niche in de bouw en dat geldt ook voor geschillen op dat gebied. Dergelijke disputen onderscheiden zich van reguliere procedures op het terrein van de utiliteitsbouw, met name door de bijzondere eisen die worden gesteld aan de installatietechniek. Een voorbeeld van een recent geschil waarover Rozemond heeft geprocedeerd – dat meermaals de landelijke pers heeft gehaald – ging over de oplevering van een afvalscheidingsinstallatie. 

Specialisten op het gebied van industriebouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Prettig, scherp en effectief. Ondanks dat het spannend is kunnen we met humor ook de ontspanning vinden en daarbij is Arno altijd dezelfde. Hij kent ons, weet hoe we georganiseerd zijn en hoe de hazen lopen in ons bedrijf. Hij kent onze cultuur en spreekt onze taal. Bij andere kantoren is dat ‘ik ben nu druk, ik geef het aan een collega door’. Dat doet Rozemond niet en dat is prettig. Ik ben een vechter en Arno past daarbij. Hij is ook zo.’

Cor Simons
Directeur Bouw Van Wijnen West

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Het liefst heb ik zo min mogelijk met ze te maken. Aan de ene kant dat deftige, dat gedateerde, aan de andere kant: praktisch, snelheid, doorpakken. Want ze zijn niet wollig en stoffig. De verwachting van wollig en stoffig (toen ik hen bezocht) is niet uitgekomen. Sindsdien ben ik hun promotor.’

Ted van ’t Hek
Van 't Hek Groep

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC

Zoals iedere bouwrechtjurist bekend, worden de in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden UAV-GC 2005 momenteel herzien. Thomas de…

8 februari 2022 · Leestijd 2 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens par. 16 lid 10 UAV-GC

Zoals bekend is CROW momenteel bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Of en wanneer de herziene versie – onder de noemer UAV-GC 2020 – zal…

10 januari 2022 · Leestijd 29 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Aanbestedingsrecht
Studieochtend: Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen …

N.t.b. locatie in Utrecht
30 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In d…

BCN Utrecht
28 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Privaatrechtelijk bouwrecht 2022

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Euro…

BCN Utrecht
13 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-…

Online
12 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiedag: UAV-GC 2005 en UAV-GC 202?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een …

BCN Utrecht
7 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Algemeen Aanbestedingsrecht

Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door …

BCN Utrecht
26 september 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Bouwrecht
Studiemiddag: Bouwtijd en vertraging (VII)

Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. De periode waarbinnen een ontwerp uitgevoerd moet worden moet van te voren worden bepaald,…

BCN Utrecht
2 november 2021