ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Realisatie en renovatie van uiteenlopende bouwwerken

Naast geschillen over civiele werken, bestaat een belangrijk deel van ons werk uit geschillen over utiliteitsbouw en de (seriematige) bouw van woningen. Wij staan dan vaak de opdrachtnemer bij: aannemers, installateurs, architecten, raadgevend ingenieurs en projectmanagementbureaus. Voor deze partijen treden wij op tegen zowel opdrachtgevers als onderaannemers en leveranciers. 

Zij houden zich bezig met realisatie en renovatie (en, in geval van geïntegreerde overeenkomsten, engineering en ontwerp) van uiteenlopende bouwwerken zoals scholen, hotels, ziekenhuizen, musea, bouwmarkten, parkeergarages, winkelcentra, laagbouw en hoogbouw (kantoren en appartementen).

Vaak worden dergelijke werken uitgevoerd op basis van een traditionele verantwoordelijkheidsverdeling, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp en de aannemer vervolgens de verantwoordelijkheid draagt voor een deugdelijke uitvoering op basis van dat ontwerp. Wij adviseren en procederen daarom regelmatig over traditionele contracten op basis van STABU-bestekken, over de koop-/aannemingsovereenkomst (met garantie- en waarborgregeling), over aannemingsovereenkomsten waarop de AVA (1992 of 2013), de UAV (1989 of 2012) of – bij installatietechnische werken – de ALIB (1992 of 2007) van toepassing zijn verklaard, over overeenkomsten waarop de DNR (2005 of 2011) van toepassing zijn en over contracten op basis van de FIDIC-contractmodellen (FIDIC Red Book). 

Vanwege het toenemend gebruik van geïntegreerde contracten adviseren en procederen wij ook regelmatig over overeenkomsten waarop de UAV-GC 2005 van toepassing zijn, alsmede andere Design & Build-, Design & Construct-, EPC- en Turnkey-contracten, en over contracten op basis van de FIDIC contractmodellen (FIDIC Silver Book en FIDIC Gold Book). Voor woningbouw spelen regelmatig geschillen waarin de SWK-regeling een rol speelt.

Veel voorkomende geschillen

Geschillen gaan vaak over verantwoordelijkheid voor door de opdrachtgever verstrekte gegevens (par. 5 UAV 2012 en par. 3 leden 2 en 3 UAV-GC 2005), uitleg van het bestek, de afrekening van meer- en minderwerk, de financiële waarschuwingsplicht van de aannemer, bijbetaling, vertragingsschade en inefficiency, betalingsweigering van de opdrachtgever (en de eventuele uitoefening van retentierechten), boete- en kortingsregelingen, bankgaranties, ontwerp- of uitvoeringsfouten, CAR- of AVB-verzekeringen, aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken en garanties. 

Soms slagen opdrachtgever en aannemer er niet in een werk met elkaar te voltooien, omdat de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst ontbindt vanwege een toerekenbare tekortkoming, omdat één der partijen het werk beëindigt in onvoltooide staat of opzegt (par. 14 UAV 2012 of par. 16 lid 8 UAV-GC 2005) of ontbindt overeenkomstig par. 16 lid 5 of 7 UAV-GC 2005. In dergelijke gevallen vindt vaak discussie plaats over de beëindigingsgrondslag en vervolgens over de eindafrekening. Ook met dergelijke geschillen hebben wij ruime ervaring.

Procedures vinden meestal plaats bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, het NAI, de Stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst (AIBk), of bij de gewone rechter. Ook zijn wij regelmatig betrokken bij geschillen die worden beëindigd met behulp van mediation of bindend advies.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Het is een goede gast, hij snapt het goed en hij reageert snel. Hij kan kleine zaken goed oplossen en hij kan grote zaken maken. Hij snapt hoe het in de bouw gaat maar weet het wel juridisch zo te verwoorden dat het de goede kant op gaat en de strategie volgt. Bouwkundig kan het allemaal heel juridisch, maar Michiel verwoordt het in het gewoon Nederlands.’

Gijs Hermelink
Contractmanager bij Koopmans

‘Samenwerking overtreft altijd weer mijn verwachtingen.’

Caroline Bruins
Hoofd Juridische Zaken bij Unica

Kennis over utiliteitsbouw en woningbouw

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.