ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een microfoon van Røde waar de podcast mee op wordt genomen.
Podcast Utiliteitsbouw - Woningbouw

10 minuten Thomas & Daan: Waarschuwingsplicht en aansprakelijkheidsbeperking

Daan Versteeg | Thomas de Leeuwe | nov 25 2020 · Leestijd 3 min

Deze podcast is er één in de serie: de ‘10 minuten Thomas & Daan’. Daarin geven wij in ongeveer 10 minuten wat praktische tips en vooral ook antwoorden op vragen van onze podcast-luisteraars.

Thomas de Leeuwe en Daan Versteeg bespreken een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden waarin de waarschuwingsplicht van de aannemer centraal staat. Zoals de meeste luisteraars ongetwijfeld bekend zal zijn, heeft de aannemer de verplichting om te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten en tegenstrijdigheden in informatie van de opdrachtgever (zie onder meer art. 7:754 BW, §6 lid 14 UAV 2012, art. 2 lid 5 van de Model Basisovereenkomst en § 4 lid 7 UAV-GC 2005). Als de aannemer tekortschiet in die waarschuwingsplicht, kan dat leiden tot (gedeeltelijke) aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen.

 Discussies over de (reikwijdte van) waarschuwingsplicht komen in de bouw regelmatig voor, zo ook in deze zaak, waarin de aannemer in kwestie een depot moest bouwen op een fundering die door een andere aannemer werd gerealiseerd. Om die reden beperkt hij zijn aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit eventuele gebreken in die fundering. Als de fundering vervolgens is gerealiseerd, ziet die er – zo valt in dit arrest te lezen – uit als een “golfslagbad”. De aannemer bouwt er niettemin een depot op, dat vervolgens gebrekkig blijkt te zijn vanwege de problemen met de fundering.

 De opdrachtgever spreekt de aannemer aan op basis van schending van zijn waarschuwingsplicht, waarop de aannemer zich verweert met een beroep op de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking. Het Hof gaat daar echter niet in mee, op basis van – kort gezegd – de volgende redenering; de waarschuwingsplicht is een zelfstandige verplichting van de aannemer die niet kan worden weggecontracteerd met een aansprakelijkheidsbeperking.

 Spijtig genoeg heeft de aannemer overigens ook gewaarschuwd, maar dat is volgens het Hof niet “voldoende duidelijk en concreet” gebeurd, waardoor de conclusie is dat de aannemer niet aan zijn waarschuwingsplicht heeft voldaan. De les voor de aannemer; waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen!

Laat een reactie achter

Specialisten op het gebied van Utiliteitsbouw - Woningbouw

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.