Een portretfoto van bouwrecht advocaat Jørgen den Houting.
EventBouwrecht

Studiemiddag Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming (V) (onderdeel modulaire cursus) 13 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 gaf Jørgen den Houting van ons kantoor samen met mr. S. van den Boogaart van Houthoff een cursus Back to Back contracten bij het IBR.

Bij de realisatie van een werk zijn vaak meer dan twee partijen betrokken, dit ook als gevolg van steeds verdergaande specialisatie van bouwbedrijven. De opdrachtgever kan ervoor kiezen het werk op te splitsen en voor ieder deel een aannemingsovereenkomst te sluiten (nevenaanneming), of hij kan het volledige werk opdragen aan een aannemer, die dan vervolgens delen daarvan weer aan derden opdraagt (onderaanneming). In dat laatste geval zal de aannemer (die dan hoofdaannemer wordt) proberen zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever zoveel mogelijk door te leggen naar de onderaannemer(s). In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te lukken en sluiten hoofd- en onderaannemingsover-eenkomst vaak niet naadloos op elkaar aan. Zelfs niet als in de onderaannemingsovereenkomst een zogenaamde back-to-back clausule is opgenomen.

Zie hier voor een vollediger overzicht van de cursus bij het IBR:

Studiemiddag Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming

#'back-to-back' clausule, #Bouwrecht,

Laat een reactie achter