ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Aanbestedingsrecht

Aannemers drijven Heerlen in het nauw Arbiters vinden bezwaren tegen aanbesteding terecht

Rob Bleeker | 11 aug 1994 · Leestijd 4 min

Verschenen in: Cobouw. (1994, 11 augustus). Aannemers drijven Heerlen in het nauw Arbiters vinden bezwaren tegen aanbesteding terecht. Cobouw.nl. https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/1998/08/aannemers-drijven-Heerlen-in-het-nauw-Arbiters-vinden-bezwaren-tegen-aanbesteding-terecht 

Het NVOB en de NVWB hebben terecht bezwaar gemaakt tegen de extreem hoge omzet- en ervaringseisen, die de gemeente Heerlen heeft gesteld bij aanbesteding van infrastructureel werk ten behoeve van een bedrijventerrein. Dat stelde de Raad van Arbitrage voor de Bouwnijverheid in een spoedprocedure tegen de gemeente Heerlen. Of de werkgeversorganisaties dat recht ook geëffectueerd krijgen is nog de vraag. Over toewijzing van de eis tot blokkering van de gunning op straffe van een dwangsom van f. 5 miljoen zal de Raad zich nog moeten buigen gezien de grote consequenties daarvan.

Zo heeft de aanbesteding voor de infrastructurele werken ter ontsluiting van het Grensoverschrijdend bedrijventerrein in Heerlen al plaatsgevonden. De bedragen zijn dus bekend, aldus mr. F.B. Falkena, voorzitter van de drie man sterke arbitragecommissie en dus is een nieuwe eerlijke aanbesteding nauwelijks nog mogelijk. De Raad voorziet anderszins mogelijke schadeclaims van bedrijven die hebben ingeschreven. Hij vroeg zich na de uitspraak dan ook af of er niet een andere manier van genoegdoening van de eisende partij mogelijk is.

Mevr.mr. M. Lafarre rechtvaardigde eerder namens de gemeente Heerlen de relatief hoge omzet- en ervaringseisen door te wijzen op de complexiteit van het werk en de tijdsdruk waaronder het staat. De complexiteit, zo bleek ter zitting, heeft geen betrekking op technische hoogstandjes, maar op de moeilijke coördinatie van de werkzaamheden aan zowel de noordelijke als zuidelijke ontsluiting van het bedrijventerrein tegelijkertijd.

De tijdsdruk is ingegeven door het feit dat er een Europese stimuleringsbijdrage van f. 6,3 miljoen is toegezegd onder de voorwaarde dat voor 31 december van dit jaar een substantieel deel van het werk zal zijn gemaakt en betaald. Eerder kon niet worden aanbesteed omdat niet aan alle planologische voorwaarden was voldaan.

Mr. R.G.T. Bleeker noemde namens de eisende NVOB en NVWB de omzet- en ervaringseisen onevenredig zwaar. Vooral die waarbij een deelnemer in een combinatie zowel ervaring dient te hebben in gww-werk als in het maken van betonnen viaducten, terwijl niet de eis is gesteld dat hij ze dan ook zelf dient uit te voeren. De zin van een dergelijke eis is dan zoek, aldus Bleeker. Juist zou zijn geweest de deelnemer aan een combinatie te vragen naar zijn ervaring met combinatiewerk. Maar dat is achterwege gebleven.

Hij noemde het ook onterecht dat aan een combinatie van aannemers in totaal hogere omzet- en ervaringseisen worden gesteld dan aan individuele aannemers. De eis dat tenminste een der aannemers in de combinatie aan alle eisen heeft leden van NVOB en NVWB ervan weerhouden een combinatie te vormen om in te schrijven.

De eis tot blokkering van de gunning wensten de eisers niet te laten vallen. Niet alleen omdat ze daar van hun leden geen machtiging toe hadden meegekregen. Maar bovendien staat vast dat een aantal leden hadden willen inschrijven als deze eisen voor de combinatie niet extreem hoog waren gesteld.

Bekijk hier het originele artikel: 1998-Aannemers-drijven-Heerlen-in-het-nauw-Cobouw-11-augustus-1998

Laat een reactie achter

Specialisten op het gebied van Aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.