ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Bouwrecht

Rechter en arbiter (TBR 2020/44)

Rob Bleeker | 02 apr 2020 · Leestijd 28 min

Over de beperkingen van de jurist als adviseur en rechtspreker.

1. Inleiding

Al ruim honderd jaar kiest de Rijksoverheid voor geschillenbeslechting in de bouw in beginsel voor arbitrage. Dezelfde keuze is ook gemaakt in de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 (naar het zich laat aanzien ook na herziening). Decentrale overheden kiezen de laatste jaren echter regelmatig voor de burgerlijke rechter. Die keuze dient, als afwijking van de UAV en UAV-GC, op basis van de Aanbestedingswet en Voorschrift 3.9C van de Gids Proportionaliteit, te worden gemotiveerd. Die motiveringsplicht roept de vraag op of er geldige redenen zijn om voor geschillen over bouwcontracten de burgerlijke rechter (of een andere vorm van arbitrage of een andere vorm van geschillenbeslechting) te prefereren boven de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Verder lezen?

Meldt u aan om onbeperkt toegang te krijgen tot onze kennisbank.

Geef mij toegang