ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Bouwrecht

Schorsing en de termijnen van UAV en UAV-GC 2005

Thomas de Leeuwe | 17 nov 2020 · Leestijd 17 min

Verschenen in: IBR Tracker. (2020, 11 november). TBR 2020/143. Geraadpleegd op 17 november 2020, van https://www.ibrtracker.nl/docs/articles/2020/november/tbr-2020-143

TBR 2020/143. Schorsing en de termijnen van par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005.

1. Inleiding

Enige tijd geleden heb ik voor dit tijdschrift een korte bijdrage geschreven over par. 14 lid 8 UAV en par. 16 lid 7 UAV-GC 2005. Daarin concludeerde ik dat het lastig kan zijn om de slagingskans van een beroep op die bepalingen goed in te schatten, omdat op basis van de beschikbare jurisprudentie onduidelijk is of:

  1. de aannemer een beroep op deze bepalingen – al dan niet met een ingebrekestelling – moet aankondigen;
  2. de aannemer zijn recht om zich op deze bepalingen te beroepen, verwerkt als hij het werk niet direct na ommekomst van de termijn van twee maanden in onvoltooide staat beëindigt (of – in de terminologie van de UAV-GC 2005 – de aannemingsovereenkomst ontbindt).

Zoals ik destijds toelichtte, moeten beide vragen mijns inziens ontkennend worden beantwoord.

De tekst van par. 14 UAV/par. 16 UAV-GC 2005 en de jurisprudentie over (met name) par. 14 UAV leidt echter tot meer onduidelijkheid. Zo is de vraag bijvoorbeeld wat er nodig is voor een schorsing in de zin van par. 14 lid 1 UAV/par. 16 lid 1 UAV-GC 2005, en blijkt uit deze bepalingen niet hoe de termijnen van par. 14 lid 8 UAV/ par. 16 lid 7 UAV-GC 2005 en par. 14 lid 6 UAV/ par. 16 lid 5 UAV-GC 2005 zich tot elkaar verhouden. Hieronder licht ik dat nader toe en leg ik uit dat deze onduidelijkheden onwenselijke gevolgen kunnen hebben.

2. Wanneer is er sprake van een schorsing?

Par. 14 lid 1 UAV/par. 16 lid 1 UAV-GC 2005 geven de opdrachtgever de bevoegdheid om het werk – of, bij toepassing van de UAV-GC 2005, de ‘Werkzaamheden’ – geheel of gedeeltelijk te schorsen. Hoe de opdrachtgever dat voor elkaar krijgt, blijkt echter niet uit deze bepalingen. Het is dus de vraag wat precies met de term ‘schorsen’ is bedoeld. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is een korte toelichting op de verschillende beëindigingsgronden in par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005 van belang.

2.1 Scherp onderscheid tussen verschillende beëindigingsgronden in par. 14 UAV/par. 16 UAV-GC 2005
Par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005 geven de aannemer in twee gevallen de mogelijkheid om de aannemingsovereenkomst te beëindigen. Allereerst kan dat op basis van par. 14 lid 6 UAV/par. 16 lid 5 UAV-GC 2005 wanneer de opdrachtgever de uitvoering van het gehele werk c.q. de Werkzaamheden voor een periode van minimaal zes maanden heeft geschorst. De tweede mogelijkheid volgt uit par. 14 lid 8 UAV/par. 16 lid 7 UAV-GC 2005 en is bedoeld voor de situatie waarin het werk twee ononderbroken maanden heeft stilgelegen wegens omstandigheden voor rekening van de opdrachtgever, en hij het werk desondanks niet heeft geschorst.

Met een schorsing is de opdrachtgever dus zes maanden beschermd tegen het risico van een – voor hem financieel ongunstige – beëindiging van het werk in onvoltooide staat c.q. ontbinding. Schorsen biedt daarmee een signi cant voordeel ten opzichte van niet-schorsen; in dat laatste geval kan de aannemer immers al na twee maanden stilstand een beroep doen op par. 14 lid 8 UAV/par. 16 lid 7 UAV-GC 2005.

Daar staat wel weer een mogelijk nadeel tegenover. De schorsing van het werk kan immers een (impliciete) aanwijzing vormen dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de stilstand. Schorsing van het werk ligt namelijk niet altijd voor de hand als de vertragende omstandigheid in kwestie in de risicosfeer van de aannemer ligt; wanneer de vertraging voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van de aannemer, is het bijvoorbeeld logischer om de aannemer in gebreke te stellen, in plaats van…

Lees hier het originele artikel verder:
TBR 2020-143 Schorsing en de termijnen van par. 14 UAV en par. 16 UAV-GC 2005

Laat een reactie achter