Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Studiemiddag: Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten

Locatie

BCN Utrecht

Datum

28 juni 2022

Jørgen den Houting | Instituut voor Bouwrecht

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de precontractuele mededelings- en informatieplicht, maar ook de buiten- of precontractuele waarschuwingsplicht komt aan bod.

Het algemene recht komt deze studiemiddag eerst aan bod. Wat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de informatie- mededelings- en waarschuwingsplichten en van welke rechtspraak dient ook de bouwrechtjurist kennis te hebben? Aan de hand van relevante rechtspraak wordt uiteengezet wanneer (contracts)partijen gehouden zijn tot informatievergaring en/of -verstrekking. Ook processuele kwesties komen aan de orde, zoals de verdeling van de bewijslast en de vraag hoe partijen de correcte naleving van een mededelingsplicht kunnen bewijzen.

In het tweede deel wordt het onderwerp uitgediept voor het bouwcontractenrecht: welke informatie- en mededelingsverplichtingen zijn opgenomen in de bekende algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011) en Titel 12 van Boek 7 van het BW en wat leert recente rechtspraak op dit gebied? Wat is de reikwijdte van de precontractuele waarschuwingsplicht en de waarschuwingsplicht tijdens aanbestedingen? Hoe zit het met de informatieplicht in het geval van onvoorziene omstandigheden? Wat moet medegedeeld worden als een partij zich op bepaalde rechten beroept? Wanneer wordt een mededeling vereist om een bepaald recht uit te kunnen oefenen, bijv. de mededelingsplicht in relatie tot meerwerk en de meldingsplicht in het kader van een beroep op termijnverlenging? Wat betekenen de specifieke bepalingen naast de waarschuwingsplicht inzake fouten in stukken afkomstig van de opdrachtgever, zoals in par. 6 lid 14 UAV 2012 vorm is gegeven? Tot slot komt ook de wijziging van art. 7:754 BW bij invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen aan bod.

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.