Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event

Online Studiemiddag: Onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden

Locatie

Online, real-time en interactief

Datum

2 november 2022

Thomas de Leeuwe I Instituut voor Bouwrecht

Sinds enige tijd heeft de bouw te maken met prijsinstabiliteit van verschillende bouwmaterialen, brandstoffen en energieprijzen. Die prijsinstabiliteit kan zorgen voor discussies tussen opdrachtgevers en aannemers, onder andere over de vraag; voor wiens rekening komen (excessieve) prijsstijgingen?

In de wet en algemene voorwaarden staan verschillende bepalingen waar de aannemer in geval van dergelijke prijsstijgingen een beroep op kan doen. Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de onderlinge verhoudingen tussen deze bepalingen, de materiële en formele vereisten waaraan een beroep op die bepalingen moet voldoen, en enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten van de prijsstijgingenproblematiek.

Ga naar de website van het Instituut voor Bouwrecht voor meer informatie.

Laat een reactie achter

De specialisten van Rozemond

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.