ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
AVA 2023
Blog Bouwrecht

AVA Zakelijk 2023 en AVA Consumenten 2023: wat is er gewijzigd?

Elja Touwen | 22 jun 2023 · Leestijd 5 min

De Algemene Voorwaarden van Aanneming van werk (AVA) worden voornamelijk gebruikt voor relatief kleine projecten zonder directievoerder. Recent zijn de AVA 2013 herzien en is er gekozen voor een versie voor zakelijke overeenkomsten (AVA Zakelijk 2023 ) en een versie voor overeenkomsten met consument-opdrachtgevers (AVA Consumenten 2023). Wat is er gewijzigd ten opzichte van de AVA 2013?

AVA Zakelijk 2023

In de zakelijke versie zijn enkele kleine tekstuele verbeteringen aangebracht en zijn – uiteraard – de specifieke consumentenbepalingen geschrapt. Verder is de bestaande tekst zoveel mogelijk gehandhaafd, met twee uitzonderingen:

  • Er is een aansprakelijkheidsbeperking voor indirecte schade toegevoegd van 10% van de aanneemsom of, als dat hoger is, het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer uitkeert.
  • De nieuwe versie maakt onderscheid tussen bruto en netto stelposten. Bij een bruto stelpost is de aannemersvergoeding van 10% niet inbegrepen in het bedrag van de stelpost, bij een netto stelpost wel. Wordt een netto stelpost overschreden? Dan mag de aannemer over het meerwerk geen aannemersvergoeding rekenen.

AVA Consumenten 2023

De versie voor consumenten is naar aanleiding van Europese wetgeving en rechtspraak volledig herschreven in begrijpelijk Nederlands (B1-niveau). Daarnaast wordt er in deze versie nauwelijks juridisch jargon gebruikt, zodat consumenten de voorwaarden beter kunnen begrijpen. Inhoudelijk is er ook een en ander gewijzigd:

  • Er is gekozen voor netto stelposten in plaats van de bruto stelposten uit de AVA 2013. Dit sluit beter aan bij de consumentenpraktijk.
  • De aansprakelijkheidsbeperking voor ontwerpaansprakelijkheid is komen te vervallen.
  • Ook de onderhoudstermijn van 30 dagen vanaf oplevering is komen te vervallen, net als de aanspraak van de aannemer op 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk bij voortijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever en de aansprakelijkheidsbeperking voor schade aan andere werken en eigendommen van opdrachtgever.
  • Wil een aannemer een geschil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen? Dan moet de aannemer vragen of de opdrachtgever hiermee instemt (niet nieuw) én (wel nieuw) daarbij een overzicht verstrekken van de belangrijkste verschillen tussen een rechtszaak bij de gewone rechter en bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. De opdrachtgever heeft een maand de tijd om op dit verzoek te reageren. Stemt hij er niet mee in? Dan kan de aannemer alleen een procedure starten bij de gewone rechter.

Wijzigingen in beide versies

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn in beide versies enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is in beide versies bepaald dat de opdrachtgever de kwaliteitsborger inschakelt en verantwoordelijk is voor het opstellen en aanleveren van het dossier bevoegd gezag.

Los van de inwerkingtreding van de Wkb is nog een wijziging doorgevoerd: de gefixeerde schadevergoeding bij te late oplevering is verhoogd van € 40,- naar € 50,- per werkdag. Het totale bedrag is beperkt tot maximaal 10% van de aanneemsom.

Conclusie

Aangezien de wijzigingen in de AVA Zakelijk 2023 beperkt zijn, zal het aannemers die gewend zijn te werken met de AVA 2013 weinig moeite kosten om met deze versie te werken. Dat ligt anders bij de AVA Consumenten 2023, aangezien dit echt een andere set voorwaarden is geworden. De nieuwe voorwaarden zijn vriendelijker voor de consument en leggen meer risico’s bij de aannemer. Daar is voor de aannemer dus oplettendheid geboden.

Meer informatie?

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (nr. 10 – 2023) schreven Rob Bleeker en Elja Touwen een artikel over de herziening van de AVA. In dit artikel staan zij ook stil bij rechtspraak over de AVA. Klik hier om dit artikel te lezen.

Laat een reactie achter