ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een tafel vol papieren dossiers en een map van Rozemond Advocaten.
Blog Bouwrecht

Update jurisprudentie prijsstijgingen

Thomas de Leeuwe | 23 nov 2022 · Leestijd 5 min

Discussies over prijsstijgingen zijn in de bouw niet meer weg te denken. Thomas de Leeuwe heeft voor u de meest recente jurisprudentie in deze blog op een rijtje gezet.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:13392 (art. 6:258 BW)
Partijen hebben een gasleveringsovereenkomst gesloten. In het najaar van 2021 stijgen de gasprijzen fors; de leverancier berekent die door aan de afnemer met toeslagen die tientallen procenten bedragen t.o.v. de overeengekomen tarieven. De Voorzieningenrechter stelt vast dat de energieprijzen zijn ‘geëxplodeerd’ en ‘dat niet op voorhand valt uit te sluiten dat de afnemer de doorberekende toeslagen geheel of gedeeltelijk zal moeten betalen’ (ro. 4.11-4.12).

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 14 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3274
Vóór inschrijving verzoekt een aannemer de Voorzieningenrechter om de aanbestedende dienst te gebieden om de door haar opgestelde overeenkomst aan te passen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat de aanbestedende dienst het risico op vertraagde levering van materialen, mede ontstaan door de oorlog in Oekraïne, niet eenzijdig bij de inschrijvers kan leggen, en gebiedt de aanbestedende dienst om de overeenkomst aan te passen (ro. 5.27).

RvA 25 augustus 2022, No. 37.382 (art. 6:258 BW)
Partijen hebben een aannemingsovereenkomst gesloten. Arbiters stellen vast ‘dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor (onder andere) de bouw’ een onvoorziene omstandigheid vormen in de zin van de wettelijke regeling (art. 6:258 BW, ro. 31). Welke precieze effecten de oorlog heeft voor de prijzen van de aannemer, blijkt niet uit deze uitspraak.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 8 september 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3592
Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de levering van betonmortel. Opdrachtgever beroept zich op een prijsvastbeding in zijn algemene voorwaarden, de betonmortelleverancier beroept zich op een specifieke verrekeningsclausule in haar algemene voorwaarden. De Voorzieningenrechter stelt vast dat deze bepalingen elkaar tegenspreken en dat daarom – conform hetgeen partijen hebben afgesproken – Nederlands recht geldt. De betonmortelleverancier beroept zich echter pas ter zitting op art. 6:258 BW en dat is – volgens de Voorzieningenrechter – te laat. De Voorzieningenrechter verbiedt de betonmortelleverancier om haar leveringsverplichtingen op te schorten in verband met niet-betaling van door haar doorberekende prijsstijgingen/toeslagen (ro. 4.7-4.9).

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 12 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3677 (§44 lid 1 sub c UAV-GC 2005)
De Voorzieningenrechter suggereert in deze zaak dat §44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 pas van toepassing is vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, en dus niet in de periode tussen inschrijving en gunning (ro. 6.6).

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8502 (art. 6:258 BW)
Partijen hebben een warmte-leveringsovereenkomst gesloten. De Voorzieningenrechter stelt vast dat de gasprijzen in ruim een jaar tijd ‘meer dan vertienvoudigd’ zijn en dat aldus sprake is van een ‘explosieve groei in de gasprijzen’. De leverancier heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat ‘de oorzaak van deze extreme stijging is gelegen in de Europese energiecrisis, die is ontstaan mede door de oorlog in Oekraïne’. Volgens de Voorzieningenrechter valt niet uit te sluiten ‘dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de extreem hoge gasprijs in dit geval is aan te merken als een onvoorziene omstandigheid die van dien aard is dat de tuinders [afnemers, toevoeging Rozemond] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomsten niet mogen
verwachten’ (ro. 4.13-4.14). Welke precieze effecten de oorlog heeft voor de prijzen van de leverancier, blijkt niet uit deze uitspraak.

 

Download hier de PDF: Update jurisprudentie prijsstijgingen

Laat een reactie achter