Hartelijk dank voor uw komst op de Rozemond Breakfast Special van 13 mei jl. We zijn erg benieuwd naar uw mening over de bijeenkomst en willen u vragen om deze middels onderstaande enquête met ons te delen. De inzending is geheel anoniem.  Bent u op zoek naar meer kennis?

  De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events door middel van praktische handvatten en juridische verdieping.

  Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
  publicatie Bouwrecht
  De eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC

  Zoals iedere bouwrechtjurist bekend, worden de in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden UAV-GC 2005 momenteel herzien. Thomas de…

  8 februari 2022 · Leestijd 2 min
  Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
  publicatie Bouwrecht
  De eindafrekening volgens par. 16 lid 10 UAV-GC

  Zoals bekend is CROW momenteel bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Of en wanneer de herziene versie – onder de noemer UAV-GC 2020 – zal…

  10 januari 2022 · Leestijd 29 min
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event Aanbestedingsrecht
  Studieochtend: Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

  Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen …

  N.t.b. locatie in Utrecht
  30 juni 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event
  Studiemiddag: Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten

  Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In d…

  BCN Utrecht
  28 juni 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event
  Cursus: Privaatrechtelijk bouwrecht 2022

  In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Euro…

  BCN Utrecht
  13 april 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event
  Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

  Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-…

  Online
  12 april 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event
  Studiedag: UAV-GC 2005 en UAV-GC 202?

  In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een …

  BCN Utrecht
  7 april 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event
  Cursus: Algemeen Aanbestedingsrecht

  Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door …

  BCN Utrecht
  30 juni 2022
  Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
  Event Bouwrecht
  Studiemiddag: Bouwtijd en vertraging (VII)

  Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. De periode waarbinnen een ontwerp uitgevoerd moet worden moet van te voren worden bepaald,…

  BCN Utrecht
  2 november 2021